สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2560

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ลบ.ม.)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
25 มิ.ย. 60
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
25 มิ.ย. 60
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 76.792 24.42% 54.072 18.53% 58.581 0.095 0.086 -
มูลบน 141.00 64.700 45.89% 57.700 43.06% 31.960 - 0.050 -
ลำแชะ 275.00 108.129 39.32% 101.129 37.73% 45.160 0.989 - -
ลำพระเพลิง 155.00 94.106 60.71% 93.386 60.53% 16.556 0.535 0.043 -
ลำปลายมาศ 98.00 57.384 58.56% 48.084 54.21% 41.825 0.115 - 1.9
ลำนางรอง 121.41 74.338 61.23% 70.886 60.09% 56.463 0.019 - 10.5
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (6 แห่ง) 1,104.90 475.449 43.03% 425.257 40.32% 250.545 1.753 0.179

ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างบน Google Mapแนวทางการติดตามสถานการณ์น้ำ

ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างบน Google Mapข่าวสารและกิจกรรม

การประเมินการพัฒนาคุณภาพฯ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
อบรมการใช้โปรแกรม IRRIProSat
แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/2557
โครงการอาสาสมัครชลประทาน สชป.8
แผนการติดตามสถานการณ์น้ำ สชป.8

ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-354943
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.