สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2561

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ลบ.ม.)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
19 มี.ค. 61
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
19 มี.ค. 61
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 173.55 55% 150.828 51.69% 81.651 - 0.259 -
มูลบน 141.00 89.47 63% 82.466 61.54% 60.570 0.168 0.473 -
ลำแชะ 275.00 143.00 52% 136.000 50.75% 96.184 - 0.568 -
ลำพระเพลิง 155.00 118.58 77% 117.864 76.40% 65.167 0.008 1.123 -
ลำปลายมาศ 98.00 72.06 74% 62.756 70.75% 49.034 0.001 0.130 -
ลำนางรอง 121.41 66.98 55% 63.526 53.85% 57.164 0.004 0.099 -
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (6 แห่ง) 1,104.90 663.632 60.06% 613.440 58.16% 409.770 0.181 2.652

ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างบน Google Mapแนวทางการติดตามสถานการณ์น้ำ

ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างบน Google Mapข่าวสารและกิจกรรม

การประเมินการพัฒนาคุณภาพฯ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
อบรมการใช้โปรแกรม IRRIProSat
แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/2557
โครงการอาสาสมัครชลประทาน สชป.8
แผนการติดตามสถานการณ์น้ำ สชป.8

ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-354943
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.