สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2559

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ลบ.ม.)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
7 ธ.ค. 59
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
7 ธ.ค. 59
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 122.258 38.88% 99.538 34.12% 123.581 0.096 0.173 -
มูลบน 141.00 71.062 50.40% 64.062 47.81% 51.031 0.035 - -
ลำแชะ 275.00 131.240 47.72% 124.240 46.36% 100.643 - 0.035 -
ลำพระเพลิง 155.00 72.158 46.55% 71.438 46.30% 87.421 0.045 - -
ลำปลายมาศ 98.00 56.041 57.18% 46.741 52.70% 56.910 0.045 - -
ลำนางรอง 121.41 64.454 53.09% 61.002 51.71% 68.099 0.040 - -
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (6 แห่ง) 1,104.90 517.213 46.81% 467.021 44.28% 487.685 0.261 0.208

การบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สชป.8

 

ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างบน Google Mapแนวทางการติดตามสถานการณ์น้ำ

ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างบน Google Mapข่าวสารและกิจกรรม

การประเมินการพัฒนาคุณภาพฯ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
อบรมการใช้โปรแกรม IRRIProSat
แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/2557
โครงการอาสาสมัครชลประทาน สชป.8
แผนการติดตามสถานการณ์น้ำ สชป.8

ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-354943
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.