สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ลบ.ม.)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
16 ส.ค. 60
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
16 ส.ค. 60
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 88.605 28.17% 65.885 22.58% 53.802 0.638 0.346 -
มูลบน 141.00 76.836 54.49% 69.836 52.12% 30.440 0.215 0.401 -
ลำแชะ 275.00 159.117 57.86% 152.117 56.76% 46.926 0.902 0.788 -
ลำพระเพลิง 155.00 83.000 53.55% 82.280 53.33% 16.556 0.578 0.526 -
ลำปลายมาศ 98.00 62.414 63.69% 53.114 59.88% 36.671 0.224 0.087 -
ลำนางรอง 121.41 71.460 58.86% 68.008 57.65% 57.865 0.049 0.329 -
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (6 แห่ง) 1,104.90 541.432 49.00% 491.240 46.58% 242.260 2.606 2.477

ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างบน Google Mapแนวทางการติดตามสถานการณ์น้ำ

ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างบน Google Mapข่าวสารและกิจกรรม

การประเมินการพัฒนาคุณภาพฯ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
อบรมการใช้โปรแกรม IRRIProSat
แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2556/2557
โครงการอาสาสมัครชลประทาน สชป.8
แผนการติดตามสถานการณ์น้ำ สชป.8

ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-354943
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.