การช่วยเหลือฤดูแล้ง

 

การช่วยเหลือฤดูแล้ง ปี 2558/59 

รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (6 ก.ค.59) 


การช่วยเหลือฤดูแล้ง ปี 2559/2560 

รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (31 ธ.ค.59 - 06 ม.ค.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (07 ม.ค.60 - 13 ม.ค.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (14 ม.ค.60 - 20 ม.ค.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (21 ม.ค.60 - 27 ม.ค.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (28 ม.ค.60 - 03 ก.พ.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (04 ก.พ.60 - 10 ก.พ.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (11 ก.พ.60 - 17 ก.พ.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (18 ก.พ.60 - 24 ก.พ.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (25 ก.พ.60 - 03 มี.ค.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (04 ก.พ.60 - 10 มี.ค.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (11 มี.ค.60  - 17 มี.ค.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (18 มี.ค.60 - 24 มี.ค.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (25 มี.ค.60 - 31 มี.ค.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (01 เม.ย.60 - 07 เม.ย.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (08 เม.ย.60 - 14 เม.ย.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (15 เม.ย.60 - 21 เม.ย.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (22 เม.ย.60 - 28 เม.ย.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (29 เม.ย.60 - 05 พ.ค.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (06 พ.ค.60 - 12 พ.ค.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (13 พ.ค.60 - 19 พ.ค.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (20 พ.ค.60 - 26 พ.ค.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (27 พ.ค.60 - 02 มิ.ย.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (03 มิ.ย.60 - 09 มิ.ย.60) 
 

การช่วยเหลือฤดูแล้ง ปี 2560/2561 

รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (16 ธ.ค.59 - 22 ธ.ค.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (23 ธ.ค.60 - 29 ธ.ค.60) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (30 ธ.ค.60 - 05 ม.ค.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (06 ม.ค.61 - 12 ม.ค.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (13 ม.ค.61 - 19 ม.ค.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (20 ม.ค.61 - 26 ม.ค.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (27 ม.ค.61 - 02 ก.พ.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (03 ก.พ.61 - 09 ก.พ.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (10 ก.พ.61 - 16 ก.พ.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (17 ก.พ.61 - 23 ก.พ.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (24 ก.พ.61 - 02 มี.ค.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (03 มี.ค.61 - 09 มี.ค.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (10 มี.ค.61 - 16 มี.ค.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (17 มี.ค.61 - 23 มี.ค.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (24 มี.ค.61 - 30 มี.ค.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (31 มี.ค.61 - 06 เม.ย.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (07 เม.ย.61 - 13 เม.ย.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (14 เม.ย.61 - 20 เม.ย.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (21 เม.ย.61 - 27 เม.ย.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (28 เม.ย.61 - 04 พ.ค.61) 

 

การช่วยเหลือฤดูแล้ง ปี 2561/2562 

ฤดูแล้ง คือ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 เมษายน

รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (03 พ.ย.61 - 09 พ.ย.61) 

รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (10 พ.ย.61 - 16 พ.ย.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (17 พ.ย.61 - 23 พ.ย.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (24 พ.ย.61 - 30 พ.ย.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (22 ธ.ค.61 - 28 ธ.ค.61) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (29 ธ.ค.61 - 04 ม.ค.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (05 ม.ค.62 - 11 ม.ค.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (12 ม.ค.62 - 18 ม.ค.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (19 ม.ค.62 - 25 ม.ค.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (26 ม.ค.62 - 01 ก.พ.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (02 ก.พ.62 - 08 ก.พ.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (09 ก.พ.62 - 15 ก.พ.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (16 ก.พ.62 - 22 ก.พ.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (23 ก.พ.62 - 01 มี.ค.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (02 มี.ค.62 - 08 มี.ค.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (09 มี.ค.62 - 15 มี.ค.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (16 มี.ค.62 - 22 มี.ค.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (23 มี.ค.62 - 29 มี.ค.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (30 มี.ค.62 - 05 เม.ย.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (06 เม.ย.62 - 12 เม.ย.62) 


การช่วยเหลือฤดูแล้ง ปี 2562/2563 

ฤดูแล้ง คือ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 เมษายน

รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (02 พย.62 - 08 พย.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (09 พย.62 - 15 พย.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (16 พย.62 - 22 พย.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (23 พย.62 - 29 พย.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (30 พย.62 - 06 ธค.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (07 ธค.62 - 13 ธค.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (14 ธค.62 - 20 ธค.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (21 ธค.62 - 27 ธค.62) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (28 ธค.62 - 03 มค.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (04 มค.63 - 10 มค.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (11 มค.63 - 17 มค.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (18 มค.63 - 24 มค.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (25 มค.63 - 31 มค.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (01 กพ.63 - 07 กพ.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (08 กพ.63 - 14 กพ.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (15 กพ.63 - 21 กพ.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (22 กพ.63 - 28 กพ.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (29 กพ.63 - 06 มีค.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (07 มีค.63 - 13 มีค.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (14 มีค.63 - 20 มีค.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (21 มีค.63 - 27 มีค.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (28 มีค.63 - 03 เมย.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (04 เมย.63 - 10 เมย.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (11 เมย.63 - 17 เมย.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (18 เมย.63 - 24 เมย.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (25 เมย.63 - 01 พค.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (02 พค.63 - 08 พค.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (09 พค.63 - 15 พค.63) 
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือราษฎรในช่วงฤดูแล้ง (16 พค.63 - 22 พค.63) 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


 

 
 


 

 
 

 

 

 

ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-354943
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.