รายละเอียดการขอใช้ที่ราชพัสดุ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
 http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/rev_1.htm

การขออนุญาตใช้น้ำ

 ดาวน์โหลดคำขออนุญาตได้ที่
http://www3.rid.go.th/fad/fad_rev/rev_1.htm

เอกสารฝ่ายปรับปรุงและบำรุงรักษาทางชลประทาน

ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-354943
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.