การเพาะปลูกพืชรายสัปดาห์

หมายเหตุ : กำหนดวันพฤหัสบดีเป็นวันแรกของสัปดาห์

ฤดูฝน ปี 2566 (เริ่ม 1 พฤษภาคม 2563) 
สัปดาห์ที่  40  ช่วงวันที่  30 ก.ค.63 - 05 ส.ค.63 
สัปดาห์ที่  39  ช่วงวันที่  23 ก.ค.63 - 29 ก.ค.63 
สัปดาห์ที่  38  ช่วงวันที่  16 ก.ค.63 - 22 ก.ค.63 
สัปดาห์ที่  37  ช่วงวันที่  09 ก.ค.63 - 15 ก.ค.63 
สัปดาห์ที่  36  ช่วงวันที่  02 ก.ค.63 - 08 ก.ค.63 
สัปดาห์ที่  35  ช่วงวันที่  25 มิ.ย.63 - 01 ก.ค.63 
สัปดาห์ที่  34  ช่วงวันที่  18 มิ.ย.63 - 24 มิ.ย.63 

สัปดาห์ที่  33  ช่วงวันที่  11 มิ.ย.63 - 17 มิ.ย.63 
สัปดาห์ที่  32  ช่วงวันที่  04 มิ.ย.63 - 10 มิ.ย.63 
สัปดาห์ที่  31  ช่วงวันที่  28 พ.ค.63 - 03 มิ.ย.63 
สัปดาห์ที่  30  ช่วงวันที่  21 พ.ค.63 - 27 พ.ค.63 
สัปดาห์ที่  29  ช่วงวันที่  14 พ.ค.63 - 20 พ.ค.63 
สัปดาห์ที่  28  ช่วงวันที่  07 พ.ค.63 - 13 พ.ค.63 
สัปดาห์ที่  27  ช่วงวันที่  30 เม.ย.63 - 06 พ.ค.63 

 

ฤดูแล้ง ปี 2562/2563 (เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2562) 

 

สัปดาห์ที่  34  ช่วงวันที่  18 มิ.ย.63 - 24 มิ.ย.63 (เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น) 
สัปดาห์ที่  33  ช่วงวันที่  11 มิ.ย.63 - 17 มิ.ย.63 
สัปดาห์ที่  32  ช่วงวันที่  04 มิ.ย.63 - 10 มิ.ย.63 
สัปดาห์ที่  31  ช่วงวันที่  28 พ.ค.63 - 03 มิ.ย.63 
สัปดาห์ที่  30  ช่วงวันที่  21 พ.ค.63 - 27 พ.ค.63 
สัปดาห์ที่  29  ช่วงวันที่  14 พ.ค.63 - 20 พ.ค.63 
สัปดาห์ที่  28  ช่วงวันที่  07 พ.ค.63 - 13 พ.ค.63 
สัปดาห์ที่  27  ช่วงวันที่  30 เม.ย.63 - 06 พ.ค.63 
สัปดาห์ที่  26  ช่วงวันที่  23 เม.ย.63 - 29 เม.ย.63 
สัปดาห์ที่  25  ช่วงวันที่  16 เม.ย.63 - 22 เม.ย.63 
สัปดาห์ที่  24  ช่วงวันที่  09 เม.ย.63 - 15 เม.ย.63 
สัปดาห์ที่  23  ช่วงวันที่  02 เม.ย.63 - 08 เม.ย.63 
สัปดาห์ที่  22  ช่วงวันที่  26 มี.ค.63 - 01 เม.ย.63 
สัปดาห์ที่  21  ช่วงวันที่  19 มี.ค.63 - 25 มี.ค.63 
สัปดาห์ที่  20  ช่วงวันที่  12 มี.ค.63 - 18 มี.ค.63 
สัปดาห์ที่  19  ช่วงวันที่  05 มี.ค.63 - 11 มี.ค.63 
สัปดาห์ที่  18  ช่วงวันที่  27 ก.พ.63 - 04 มี.ค.63 
สัปดาห์ที่  17  ช่วงวันที่  20 ก.พ.63 - 26 ก.พ.63 
สัปดาห์ที่  16  ช่วงวันที่  13 ก.พ.63 - 19 ก.พ.63 
สัปดาห์ที่  15  ช่วงวันที่  06 ก.พ.63 - 12 ก.พ.63 
สัปดาห์ที่  14  ช่วงวันที่  30 ม.ค.63 - 05 ก.พ.63 
สัปดาห์ที่  13  ช่วงวันที่  23 ม.ค.63 - 29 ม.ค.63 
สัปดาห์ที่  12  ช่วงวันที่  16 ม.ค.63 - 22 ม.ค.63 
สัปดาห์ที่  11  ช่วงวันที่  09 ม.ค.63 - 15 ม.ค.63 
สัปดาห์ที่  10  ช่วงวันที่  02 ม.ค.63 - 08 ม.ค.63 
สัปดาห์ที่  09  ช่วงวันที่  26 ธ.ค.62 - 01 ม.ค.63 
สัปดาห์ที่  08  ช่วงวันที่  19 ธ.ค.62 - 25 ธ.ค.62 
สัปดาห์ที่  07  ช่วงวันที่  12 ธ.ค.62 - 18 ธ.ค.62 
สัปดาห์ที่  06  ช่วงวันที่  05 ธ.ค.62 - 11 ธ.ค.62 
สัปดาห์ที่  05  ช่วงวันที่  28 พ.ย.62 - 04 ธ.ค.62 
สัปดาห์ที่  04  ช่วงวันที่  21 พ.ย.62 - 27 พ.ย.62 
สัปดาห์ที่  03  ช่วงวันที่  14 พ.ย.62 - 20 พ.ย.62 
สัปดาห์ที่  02  ช่วงวันที่  07 พ.ย.62 - 13 พ.ย.62 
สัปดาห์ที่  01  ช่วงวันที่  31 ต.ค.62 - 06 พ.ย.62 


ฤดูฝน ปี 2562 (เริ่ม 1 พฤษภาคม 2562) 


สัปดาห์ที่  15  ช่วงวันที่  06 ก.พ.63 -  12 ก.พ.63  เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น
สัปดาห์ที่  14  ช่วงวันที่  30 ม.ค.63 -  05 ก.พ.63 
สัปดาห์ที่  13  ช่วงวันที่  23 ม.ค.63 -  29 ม.ค.63 
สัปดาห์ที่  12  ช่วงวันที่  16 ม.ค.63 -  22 ม.ค.63 
สัปดาห์ที่  11  ช่วงวันที่  09 ม.ค.63 -  15 ม.ค.63 
สัปดาห์ที่  10  ช่วงวันที่  02 ม.ค.63 -  08 ม.ค.63 
สัปดาห์ที่  09  ช่วงวันที่  26 ธ.ค.62 -  01 ม.ค.63 
สัปดาห์ที่  08  ช่วงวันที่  19 ธ.ค.62 -  25 ธ.ค.62 
สัปดาห์ที่  07  ช่วงวันที่  12 ธ.ค.62 -  18 ธ.ค.62 
สัปดาห์ที่  06  ช่วงวันที่  05 ธ.ค.62 -  11 ธ.ค.62 
สัปดาห์ที่  05  ช่วงวันที่  28 พ.ย.62 -  04 ธ.ค.62 
สัปดาห์ที่  04  ช่วงวันที่  21 พ.ย.62 -  27 พ.ย.62 
สัปดาห์ที่  03  ช่วงวันที่  14 พ.ย.62 -  20 พ.ย.62 
สัปดาห์ที่  02  ช่วงวันที่  07 พ.ย.62 -  13 พ.ย.62 
สัปดาห์ที่  01  ช่วงวันที่  31 ต.ค.62 -  06 พ.ย.62 
สัปดาห์ที่  52  ช่วงวันที่  24 ต.ค.62 -  30 ต.ค.62 
สัปดาห์ที่  51  ช่วงวันที่  17 ต.ค.62 -  23 ต.ค.62 
สัปดาห์ที่  50  ช่วงวันที่  10 ต.ค.62 -  16 ต.ค.62 
สัปดาห์ที่  49  ช่วงวันที่  03 ต.ค.62 -  09 ต.ค.62 
สัปดาห์ที่  48  ช่วงวันที่  26 ก.ย.62 -  02 ต.ค.62 
สัปดาห์ที่  47  ช่วงวันที่  19 ก.ย.62 -  25 ก.ย.62 
สัปดาห์ที่  46  ช่วงวันที่  12 ก.ย.62 -  18 ก.ย.62 
สัปดาห์ที่  45  ช่วงวันที่  05 ก.ย.62 -  11 ก.ย.62 
สัปดาห์ที่  44  ช่วงวันที่  29 ส.ค.62 -  04 ก.ย.62 
สัปดาห์ที่  43  ช่วงวันที่  22 ส.ค.62 -  28 ส.ค.62 
สัปดาห์ที่  42  ช่วงวันที่  15 ส.ค.62 -  21 ส.ค.62 
สัปดาห์ที่  41  ช่วงวันที่  08 ส.ค.62 -  14 ส.ค.62 
สัปดาห์ที่  40  ช่วงวันที่  01 ส.ค.62 -  07 ส.ค.62 
สัปดาห์ที่  39  ช่วงวันที่  25 ก.ค.62 -  31 ก.ค.62 
สัปดาห์ที่  38  ช่วงวันที่  18 ก.ค.62 -  24 ก.ค.62 
สัปดาห์ที่  37  ช่วงวันที่  11 ก.ค.62 -  17 ก.ค.62 
สัปดาห์ที่  36  ช่วงวันที่  04 ก.ค.62 -  10 ก.ค.62 
สัปดาห์ที่  35  ช่วงวันที่  27 มิ.ย.62 -  03 ก.ค.62 
สัปดาห์ที่  34  ช่วงวันที่  20 มิ.ย.62 -  26 มิ.ย.62 
สัปดาห์ที่  33  ช่วงวันที่  13 มิ.ย.62 -  19 มิ.ย.62 
สัปดาห์ที่  32  ช่วงวันที่  06 มิ.ย.62 -  12 มิ.ย.62 
สัปดาห์ที่  31  ช่วงวันที่  30 พ.ค.62 -  05 มิ.ย.62 
สัปดาห์ที่  30  ช่วงวันที่  23 พ.ค.62 -  29 พ.ค.62 
สัปดาห์ที่  29  ช่วงวันที่  15 พ.ค.62 -  22 พ.ค.62 
สัปดาห์ที่  28  ช่วงวันที่  09 พ.ค.62 -  15 พ.ค.62 
สัปดาห์ที่  27  ช่วงวันที่  02 พ.ค.62 -  08 พ.ค.62 

 

ฤดูแล้ง ปี 2561/2562 (เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2561) 


สัปดาห์ที่  36  ช่วงวันที่  04 ก.ค.62 -  10 ก.ค.62  เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น
สัปดาห์ที่  35  ช่วงวันที่  27 มิ.ย.62 -  03 ก.ค.62 
สัปดาห์ที่  34  ช่วงวันที่  20 มิ.ย.62 -  26 มิ.ย.62 
สัปดาห์ที่  33  ช่วงวันที่  13 มิ.ย.62 -  19 มิ.ย.62 
สัปดาห์ที่  32  ช่วงวันที่  06 มิ.ย.62 -  12 มิ.ย.62 
สัปดาห์ที่  31  ช่วงวันที่  30 พ.ค.62 -  05 มิ.ย.62 
สัปดาห์ที่  30  ช่วงวันที่  23 พ.ค.62 -  29 พ.ค.62 
สัปดาห์ที่  29  ช่วงวันที่  16 พ.ค.62 -  22 พ.ค.62 
สัปดาห์ที่  28  ช่วงวันที่  09 พ.ค.62 -  15 พ.ค.62 
สัปดาห์ที่  27  ช่วงวันที่  02 พ.ค.62 -  08 พ.ค.62 
สัปดาห์ที่  26  ช่วงวันที่  25 เม.ย.62 -  01 พ.ค.62 
สัปดาห์ที่  25  ช่วงวันที่  18 เม.ย.62 -  24 เม.ย.62 
สัปดาห์ที่  24  ช่วงวันที่  11 เม.ย.62 -  17 เม.ย.62 
สัปดาห์ที่  23  ช่วงวันที่  04 เม.ย.62 -  10 เม.ย.62 
สัปดาห์ที่  22  ช่วงวันที่  28 มี.ค.62 -  03 เม.ย.62 
สัปดาห์ที่  21  ช่วงวันที่  21 มี.ค.62 -  27 มี.ค.62 
สัปดาห์ที่  20  ช่วงวันที่  14 มี.ค.62 -  20 มี.ค.62 
สัปดาห์ที่  19  ช่วงวันที่  07 มี.ค.62 -  13 มี.ค.62 
สัปดาห์ที่  18  ช่วงวันที่  28 ก.พ.62 -  06 มี.ค.62 
สัปดาห์ที่  17  ช่วงวันที่  21 ก.พ.62 -  27 ก.พ.62 
สัปดาห์ที่  16  ช่วงวันที่  14 ก.พ.62 -  20 ก.พ.62 
สัปดาห์ที่  15  ช่วงวันที่  07 ก.พ.62 -  13 ก.พ.62 
สัปดาห์ที่  14  ช่วงวันที่  31 ม.ค.62 -  06 ก.พ.62 
สัปดาห์ที่  13  ช่วงวันที่  24 ม.ค.62 -  30 ม.ค.62 
สัปดาห์ที่  12  ช่วงวันที่  17 ม.ค.62 -  23 ม.ค.62 
สัปดาห์ที่  11  ช่วงวันที่  10 ม.ค.62 -  16 ม.ค.62 
สัปดาห์ที่  10  ช่วงวันที่  03 ม.ค.62 -  09 ม.ค.62 
สัปดาห์ที่  09  ช่วงวันที่  27 ธ.ค.61 -  02 ม.ค.62 
สัปดาห์ที่  08  ช่วงวันที่  20 ธ.ค.61 -  26 ธ.ค.61 
สัปดาห์ที่  07  ช่วงวันที่  13 ธ.ค.61 -  19 ธ.ค.61 
สัปดาห์ที่  06  ช่วงวันที่  06 ธ.ค.61 -  12 ธ.ค.61 
สัปดาห์ที่  05  ช่วงวันที่  29 พ.ย.61 -  05 ธ.ค.61 
สัปดาห์ที่  04  ช่วงวันที่  22 พ.ย.61 -  28 พ.ย.61 
สัปดาห์ที่  03  ช่วงวันที่  15 พ.ย.61 -  21 พ.ย.61 
สัปดาห์ที่  02  ช่วงวันที่  08 พ.ย.61 -  14 พ.ย.61 
สัปดาห์ที่  01  ช่วงวันที่  01 พ.ย.61 -  07 พ.ย.61 


ฤดูฝน ปี 2561 (เริ่ม 1 พฤษภาคม 2561) 

สัปดาห์ที่  08  ช่วงวันที่  20 ธ.ค.61 -  26 ธ.ค.61  เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น
สัปดาห์ที่  07  ช่วงวันที่  13 ธ.ค.61 -  19 ธ.ค.61 

สัปดาห์ที่  06  ช่วงวันที่  06 ธ.ค.61 -  12 ธ.ค.61 
สัปดาห์ที่  05  ช่วงวันที่  29 พ.ย.61 -  05 ธ.ค.61 

สัปดาห์ที่  04  ช่วงวันที่  22 พ.ย.61 -  28 พ.ย.61 
สัปดาห์ที่  03  ช่วงวันที่  15 พ.ย.61 -  21 พ.ย.61 
สัปดาห์ที่  02  ช่วงวันที่  08 พ.ย.61 -  14 พ.ย.61 
สัปดาห์ที่  01  ช่วงวันที่  01 พ.ย.61 -  07 พ.ย.61 

สัปดาห์ที่  52  ช่วงวันที่  25 ต.ค.61 -  31 ต.ค.61 

สัปดาห์ที่  51  ช่วงวันที่  18 ต.ค.61 -  24 ต.ค.61 
สัปดาห์ที่  50  ช่วงวันที่  11 ต.ค.61 -  17 ต.ค.61 
สัปดาห์ที่  49  ช่วงวันที่  04 ต.ค.61 -  10 ต.ค.61 
สัปดาห์ที่  48  ช่วงวันที่  28 ก.ย.61 -  03 ต.ค.61 
สัปดาห์ที่  47  ช่วงวันที่  20 ก.ย.61 -  26 ก.ย.61 
สัปดาห์ที่  46  ช่วงวันที่  13 ก.ย.61 -  19 ก.ย.61 
สัปดาห์ที่  45  ช่วงวันที่  06 ก.ย.61 -  12 ก.ย.61 
สัปดาห์ที่  44  ช่วงวันที่  30 ส.ค.61 -  05 ก.ย.61 
สัปดาห์ที่  43  ช่วงวันที่  23 ส.ค.61 -  29 ส.ค.61 
สัปดาห์ที่  42  ช่วงวันที่  16 ส.ค.61 -  22 ส.ค.61 
สัปดาห์ที่  41  ช่วงวันที่  09 ส.ค.61 -  15 ส.ค.61 
สัปดาห์ที่  40  ช่วงวันที่  02 ส.ค.61 -  08 ส.ค.61 
สัปดาห์ที่  39  ช่วงวันที่  26 ก.ค.61 -  01 ส.ค.61 
สัปดาห์ที่  38  ช่วงวันที่  19 ก.ค.61 -  25 ก.ค.61 
สัปดาห์ที่  37  ช่วงวันที่  12 ก.ค.61 -  18 ก.ค.61 
สัปดาห์ที่  36  ช่วงวันที่  05 ก.ค.61 -  11 ก.ค.61 
สัปดาห์ที่  35  ช่วงวันที่  28 มิ.ย.61 -  04 ก.ค.61 
สัปดาห์ที่  34  ช่วงวันที่  21 มิ.ย.61 -  27 มิ.ย.61 
สัปดาห์ที่  33  ช่วงวันที่  14 มิ.ย.61 -  20 มิ.ย.61 
สัปดาห์ที่  32  ช่วงวันที่  07 มิ.ย.61 -  13 มิ.ย.61 
สัปดาห์ที่  31  ช่วงวันที่  31 พ.ค.61 -  06 มิ.ย.61 
สัปดาห์ที่  30  ช่วงวันที่  24 พ.ค.61 -  30 พ.ค.61 
สัปดาห์ที่  29  ช่วงวันที่  17 พ.ค.61 -  23 พ.ค.61 
สัปดาห์ที่  28  ช่วงวันที่  10 พ.ค.61 -  16 พ.ค.61 
สัปดาห์ที่  27  ช่วงวันที่  03 พ.ค.61 -  09 พ.ค.61 
 

ฤดูแล้ง ปี 2560/2561 (เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2560)

 

สัปดาห์ที่  36  ช่วงวันที่  05 ก.ค.61 -  11 ก.ค.61  (เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น)
สัปดาห์ที่  35  ช่วงวันที่  28 มิ.ย.61 -  04 ก.ค.61 

สัปดาห์ที่  34  ช่วงวันที่  21 มิ.ย.61 -  27 มิ.ย.61 

สัปดาห์ที่  33  ช่วงวันที่  14 มิ.ย.61 -  20 มิ.ย.61 

สัปดาห์ที่  32  ช่วงวันที่  07 มิ.ย.61 -  13 มิ.ย.61 
สัปดาห์ที่  31  ช่วงวันที่  31 พ.ค.61 -  06 มิ.ย.61 
สัปดาห์ที่  30  ช่วงวันที่  24 พ.ค.61 -  30 พ.ค.61 
สัปดาห์ที่  29  ช่วงวันที่  17 พ.ค.61 -  23 พ.ค.61 
สัปดาห์ที่  28  ช่วงวันที่  10 พ.ค.61 -  16 พ.ค.61 
สัปดาห์ที่  27  ช่วงวันที่  03 พ.ค.61 -  09 พ.ค.61 
สัปดาห์ที่  26  ช่วงวันที่  26 เม.ย.61 -  02 พ.ค.61 
สัปดาห์ที่  25  ช่วงวันที่  19 เม.ย.61 -  25 เม.ย.61 
สัปดาห์ที่  24  ช่วงวันที่  12 เม.ย.61 -  18 เม.ย.61 
สัปดาห์ที่  23  ช่วงวันที่  05 เม.ย.61 -  11 เม.ย.61 
สัปดาห์ที่  22  ช่วงวันที่  29 มี.ค.61  -  04 เม.ย.61 
สัปดาห์ที่  21  ช่วงวันที่  22 มี.ค.61  -  28 มี.ค.61 
สัปดาห์ที่  20  ช่วงวันที่  15 มี.ค.61  -  21 มี.ค.61 
สัปดาห์ที่  19  ช่วงวันที่  08 มี.ค.61  -  14 มี.ค.61 
สัปดาห์ที่  18  ช่วงวันที่  01 มี.ค.61  -  07 มี.ค.61 
สัปดาห์ที่  17  ช่วงวันที่  22 ก.พ.61  -  28 ก.พ.61 
สัปดาห์ที่  16  ช่วงวันที่  15 ก.พ.61  -  21 ก.พ.61 
สัปดาห์ที่  15  ช่วงวันที่  08 ก.พ.61  -  14 ก.พ.61 
สัปดาห์ที่  14  ช่วงวันที่  01 ก.พ.61  -  07 ก.พ.61 
สัปดาห์ที่  13  ช่วงวันที่  25 ม.ค.61  -  31 ม.ค.61 
สัปดาห์ที่  12  ช่วงวันที่  18 ม.ค.61  -  24 ม.ค.61 
สัปดาห์ที่  11  ช่วงวันที่  11 ม.ค.61  -  17 ม.ค.61 
สัปดาห์ที่  10  ช่วงวันที่  04 ม.ค.61  - 10 ม.ค.61 
สัปดาห์ที่  09  ช่วงวันที่  28 ธ.ค.60  -  03 ม.ค.61 
สัปดาห์ที่  08  ช่วงวันที่  21 ธ.ค.60  -  07 ธ.ค.60 

 

ฤดูฝน ปี 2560 (เริ่ม 3 พฤษภาคม 2560)

 

สัปดาห์ที่  10  ช่วงวันที่  04 ม.ค.61  - 10 ม.ค.61 
สัปดาห์ที่  09  ช่วงวันที่  28 ธ.ค.60  -  03 ม.ค.61 
สัปดาห์ที่  08  ช่วงวันที่  21 ธ.ค.60  -  27 ธ.ค.60 
สัปดาห์ที่  07  ช่วงวันที่  14 ธ.ค.60  -  20 ธ.ค.60 
สัปดาห์ที่  06  ช่วงวันที่  07 ธ.ค.60  -  13 ธ.ค.60 
สัปดาห์ที่  05  ช่วงวันที่  30 พ.ย.60  -  06 ธ.ค.60 
สัปดาห์ที่  04  ช่วงวันที่  23 พ.ย.60  -  29 พ.ย.60 
สัปดาห์ที่  03  ช่วงวันที่  16 พ.ย.60  -  22 พ.ย.60 
สัปดาห์ที่  02  ช่วงวันที่  09 พ.ย.60  -  15 พ.ย.60 
สัปดาห์ที่  01  ช่วงวันที่  02 พ.ย.60  -  08 พ.ย.60 
สัปดาห์ที่  53  ช่วงวันที่  26 ต.ค.60  -  01 พ.ย.60 
สัปดาห์ที่  52  ช่วงวันที่  19 ต.ค.60  -  25 ต.ค.60 
สัปดาห์ที่  51  ช่วงวันที่  12 ต.ค.60  -  18 ต.ค.60 
สัปดาห์ที่  50  ช่วงวันที่  05 ต.ค.60  -  11 ต.ค.60 
สัปดาห์ที่  49  ช่วงวันที่  28 ก.ย.60  -  04 ต.ค.60 
สัปดาห์ที่  48  ช่วงวันที่  21 ก.ย.60  -  27 ก.ย.60 
สัปดาห์ที่  47  ช่วงวันที่  14 ก.ย.60  -  20 ก.ย.60 
สัปดาห์ที่  46  ช่วงวันที่  07 ก.ย.60  -  13 ก.ย.60 
สัปดาห์ที่  45  ช่วงวันที่  31 ส.ค.60  -  06 ก.ย.60 
สัปดาห์ที่  44  ช่วงวันที่  24 ส.ค.60  -  30 ส.ค.60 
สัปดาห์ที่  43  ช่วงวันที่  17 ส.ค.60  -  23 ส.ค.60 
สัปดาห์ที่  42  ช่วงวันที่  10 ส.ค.60  -  16 ส.ค.60 
สัปดาห์ที่  41  ช่วงวันที่  03 ส.ค.60  -  09 ส.ค.60 
สัปดาห์ที่  40  ช่วงวันที่  27 ก.ค.60  -  02 ส.ค.60 
สัปดาห์ที่  39  ช่วงวันที่  20 ก.ค.60  -  26 ก.ค.60 
สัปดาห์ที่  38  ช่วงวันที่  13 ก.ค.60  -  19 ก.ค.60 
สัปดาห์ที่  37  ช่วงวันที่  06 ก.ค.60  -  12 ก.ค.60 
สัปดาห์ที่  36  ช่วงวันที่  28 มิ.ย.60  -  05 ก.ค.60 
สัปดาห์ที่  35  ช่วงวันที่  22 มิ.ย.60  -  28 มิ.ย.60 
สัปดาห์ที่  34  ช่วงวันที่  15 มิ.ย.60  -  21 มิ.ย.60 
สัปดาห์ที่  33  ช่วงวันที่  08 มิ.ย.60  - 14 มิ.ย.60 

 

ฤดูฝน ปี 2559 (เริ่ม 1 มิถุนายน 2559) 

สัปดาห์ที่  33 ช่วงวันที่ 09 มิ.ย.59 - 15 มิ.ย.59 
สัปดาห์ที่  34 ช่วงวันที่ 16 มิ.ย.59 - 22 มิ.ย.59 
สัปดาห์ที่  35 ช่วงวันที่ 23 มิ.ย.59 - 29 มิ.ย.59 
สัปดาห์ที่  36 ช่วงวันที่ 30 มิ.ย.59 - 06 ก.ค.59 
สัปดาห์ที่  39 ช่วงวันที่ 21 ก.ค.59 - 27 ก.ค.59 
สัปดาห์ที่  40 ช่วงวันที่ 28 ก.ค.59 - 03 ส.ค.59 
สัปดาห์ที่  41 ช่วงวันที่ 04 ส.ค.59 - 10 ส.ค.59 
สัปดาห์ที่  42 ช่วงวันที่ 11 ส.ค.59 - 17 ส.ค.59 
สัปดาห์ที่  43 ช่วงวันที่ 18 ส.ค.59 - 24 ส.ค.59 
สัปดาห์ที่  44 ช่วงวันที่ 25 ส.ค.59 - 31 ส.ค.59 
สัปดาห์ที่  45 ช่วงวันที่ 01 ก.ย.59 - 07 ก.ย.59 
สัปดาห์ที่  46 ช่วงวันที่ 08 ก.ย.59 - 14 ก.ย.59 
สัปดาห์ที่  47 ช่วงวันที่ 15 ก.ย.59 - 21 ก.ย.59 
สัปดาห์ที่  48 ช่วงวันที่ 22 ก.ย.59 - 28 ก.ย.59 
สัปดาห์ที่  49 ช่วงวันที่ 29 ก.ย.59 - 05 ต.ค.59 
สัปดาห์ที่  50 ช่วงวันที่ 06 ต.ค.59 - 12 ต.ค.59 
สัปดาห์ที่  51 ช่วงวันที่ 13 ต.ค.59 - 19 ต.ค.59 
สัปดาห์ที่  52 ช่วงวันที่ 20 ต.ค.59 - 26 ต.ค.59 
สัปดาห์ที่  01 ช่วงวันที่ 27 ต.ค.59 - 02 พ.ย.59 
สัปดาห์ที่  02 ช่วงวันที่ 03 พ.ย.59 - 09 พ.ย.59 
สัปดาห์ที่  03 ช่วงวันที่ 10 พ.ย.59 - 16 พ.ย.59 
สัปดาห์ที่  04 ช่วงวันที่ 17 พ.ย.59 - 23 พ.ย.59 
สัปดาห์ที่  05 ช่วงวันที่ 24 พ.ย.59 - 30 พ.ย.59 
สัปดาห์ที่  06 ช่วงวันที่ 01 ธ.ค.59 - 07 ธ.ค.59 
สัปดาห์ที่  07 ช่วงวันที่ 08 ธ.ค.59 - 14 ธ.ค.59 
สัปดาห์ที่  08 ช่วงวันที่ 15 ธ.ค.59 - 21 ธ.ค.59 
สัปดาห์ที่  09 ช่วงวันที่ 22 ธ.ค.59 - 28 ธ.ค.59 
สัปดาห์ที่  10 ช่วงวันที่ 29 ธ.ค.59 - 04 ม.ค.60 
 
 
 
ฤดูแล้ง ปี 2559/2560 (เริ่ม 1 พย.59) 
 
สัปดาห์ที่  16 ช่วงวันที่ 09 ก.พ.60 - 15 ก.พ.60 
สัปดาห์ที่  17 ช่วงวันที่ 16 ก.พ.60 - 22 ก.พ.60 
สัปดาห์ที่  18 ช่วงวันที่ 23 ก.พ.60 - 01 มี.ค.60 
สัปดาห์ที่  19 ช่วงวันที่ 02 มี.ค.60 - 08 มี.ค.60 
สัปดาห์ที่  20 ช่วงวันที่ 09 มี.ค.60 - 15 มี.ค.60 
สัปดาห์ที่  21 ช่วงวันที่ 16 มี.ค.60 - 22 มี.ค.60 
สัปดาห์ที่  22 ช่วงวันที่ 23 มี.ค.60 - 29 มี.ค.60 
สัปดาห์ที่  23 ช่วงวันที่ 30 มี.ค.60 - 05 เม.ย.60 
สัปดาห์ที่  24 ช่วงวันที่ 06 เม.ย.60 - 12 เม.ย.60 
สัปดาห์ที่  25 ช่วงวันที่ 13 เม.ย.60 - 19 เม.ย.60 
สัปดาห์ที่  26 ช่วงวันที่ 20 เม.ย.60 - 26 เม.ย.60 
สัปดาห์ที่  27 ช่วงวันที่ 27 เม.ย.60 - 03 พ.ค.60 
สัปดาห์ที่  28 ช่วงวันที่ 04 พ.ค.60 - 10 พ.ค.60 
สัปดาห์ที่  29 ช่วงวันที่ 11 พ.ค.60 - 17 พ.ค.60 
สัปดาห์ที่  30 ช่วงวันที่ 18 พ.ค.60 - 24 พ.ค.60 
สัปดาห์ที่  31 ช่วงวันที่ 25 พ.ค.60 - 31 พ.ค.60 
สัปดาห์ที่  32 ช่วงวันที่ 01 มิ.ย.60 - 07 มิ.ย.60 
สัปดาห์ที่  33 ช่วงวันที่ 08 มิ.ย.60 - 14 มิ.ย.60 
สัปดาห์ที่  34 ช่วงวันที่ 15 มิ.ย.60 - 21 มิ.ย.60 
สัปดาห์ที่  35 ช่วงวันที่ 22 มิ.ย.60 - 28 มิ.ย.60 
 
 

ฤดูแล้ง ปี 2558/2559 (เริ่ม 1 พย.58) 

สัปดาห์ที่   1 ช่วงวันที่ 01 พ.ย.58 - 04 พ.ย.58 
สัปดาห์ที่   2 ช่วงวันที่ 05 พ.ย.58 - 11 พ.ย.58 
สัปดาห์ที่   3 ช่วงวันที่ 12 พ.ย.58 - 18 พ.ย.58 
สัปดาห์ที่   4 ช่วงวันที่ 19 พ.ย.58 - 25 พ.ย.58 
สัปดาห์ที่   5 ช่วงวันที่ 26 พ.ย.58 - 02 ธ.ค.58 
สัปดาห์ที่   6 ช่วงวันที่ 03 ธ.ค.58 - 09 ธ.ค.58 
สัปดาห์ที่   7 ช่วงวันที่ 10 ธ.ค.58 - 16 ธ.ค.58 
สัปดาห์ที่   8 ช่วงวันที่ 17 ธ.ค.58 - 23 ธ.ค.58 
สัปดาห์ที่   9 ช่วงวันที่ 24 ธ.ค.58 - 30 ธ.ค.58 
สัปดาห์ที่ 10 ช่วงวันที่ 31 ธ.ค.58 - 06 ม.ค.59 
สัปดาห์ที่ 11 ช่วงวันที่ 07 ม.ค.59 - 13 ม.ค.59 
สัปดาห์ที่ 12 ช่วงวันที่ 14 ม.ค.59 - 20 ม.ค.59 
สัปดาห์ที่ 13 ช่วงวันที่ 21 ม.ค.59 - 27 ม.ค.59 
สัปดาห์ที่ 14 ช่วงวันที่ 28 ม.ค.59 - 03 ก.พ.59 
สัปดาห์ที่ 15 ช่วงวันที่ 04 ก.พ.59 - 10 ก.พ.59 
สัปดาห์ที่ 16 ช่วงวันที่ 11 ก.พ.59 - 17 ก.พ.59 
สัปดาห์ที่ 17 ช่วงวันที่ 18 ก.พ.59 - 24 ก.พ.59 
สัปดาห์ที่ 18 ช่วงวันที่ 25 ก.พ.59 - 02 มี.ค.59 
สัปดาห์ที่ 19 ช่วงวันที่ 03 มี.ค.59 - 09 มี.ค.59 
สัปดาห์ที่ 20 ช่วงวันที่ 10 มี.ค.59 - 16 มี.ค.59 
สัปดาห์ที่ 21 ช่วงวันที่ 17 มี.ค.59 - 23 มี.ค.59 
สัปดาห์ที่ 22 ช่วงวันที่ 24 มี.ค.59 - 30 มี.ค.59 
สัปดาห์ที่ 23 ช่วงวันที่ 31 มี.ค.59 - 06 เมย.59 
สัปดาห์ที่ 24 ช่วงวันที่ 07 เมย.59 - 13 เมย.59 
สัปดาห์ที่ 25 ช่วงวันที่ 14 เมย.59 - 20 เมย.59 
สัปดาห์ที่ 26 ช่วงวันที่ 21 เมย.59 - 27 เมย.59 
สัปดาห์ที่ 27 ช่วงวันที่ 28 เมย.59 - 04 พ.ค.59 
สัปดาห์ที่ 28 ช่วงวันที่ 05 พ.ค.59 - 11 พ.ค.59 
สัปดาห์ที่ 28 ช่วงวันที่ 05 พ.ค.59 - 11 พ.ค.59 
สัปดาห์ที่ 29 ช่วงวันที่ 12 พ.ค.59 - 18 พ.ค.59 
สัปดาห์ที่ 30 ช่วงวันที่ 19 พ.ค.59 - 25 พ.ค.59 
สัปดาห์ที่ 31 ช่วงวันที่ 26 พ.ค.59 - 01 มิ.ย.59 
สัปดาห์ที่ 32 ช่วงวันที่ 02 มิ.ย.59 - 08 มิ.ย.59 
สัปดาห์ที่ 33 ช่วงวันที่ 09 มิ.ย.59 - 15 มิ.ย.59 
สัปดาห์ที่ 34 ช่วงวันที่ 16 มิ.ย.59 - 22 มิ.ย.59 
สัปดาห์ที่ 35 ช่วงวันที่ 23 มิ.ย.59 - 29 มิ.ย.59 
สัปดาห์ที่ 36 ช่วงวันที่ 30 มิ.ย.59 - 06 ก.ค.59 
 
** เก็บเกี่ยวเสร็จสิ้น **
 
 

ฤดูฝน ปี 2558 

1 พ.ค. - 6 พ.ค. 7 พ.ค. - 13 พ.ค. 14 พ.ค. - 20 พ.ค. 21 พ.ค. - 27 พ.ค.
28 พ.ค. - 3 มิ.ย. 4 มิ.ย. - 10 มิ.ย. 11 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 18 มิ.ย. - 24 มิ.ย.
25 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2 ก.ค. - 8 ก.ค. 9 ก.ค. - 15 ก.ค. 16 ก.ค. - 22 ก.ค.
23 ก.ค. - 29 ก.ค. 30 ก.ค. - 5 ส.ค. 6 ส.ค. - 12 ส.ค. 13 ส.ค. - 19 ส.ค.
20 ส.ค. - 26 ส.ค. 27 ส.ค. - 2 ก.ย. 3 ก.ย. - 9 ก.ย. 10 ก.ย. - 16 ก.ย.
17 ก.ย. - 23 ก.ย. 24 ก.ย. - 30 ก.ย. 1 ต.ค. - 7 ต.ค. 8 ต.ค. - 14 ต.ค.
15 ต.ค. - 21 ต.ค. 22 ต.ค. - 28 ต.ค. 29 ต.ค. - 31 ต.ค.  

 

info (water)

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ 8
905 ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4979 , 0-4435-4003
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.