แผนฤดูแล้ง ปี 2562/63

สบอ.จน.1-1 แผนการจัดสรรน้ำรายสัปดาห์ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
สบอ.จน.1-2 แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 
สบอ.จน.2-1 แผนการจัดสรรน้ำรายสัปดาห์ของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 
สบอ.จน.2-2 แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
สบอ.จน.3-1 แผนการจัดสรรน้ำรายสัปดาห์ของฝาย/ขรน./ปตร. 
สบอ.จน.3-2 แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งของฝาย/ขรน.ปตร.
สบอ.จน.5-1 แผนการใช้น้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
สบอ.จน.6 แผนการใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 
สบอ.จน.7 แผนการใช้น้ำของสถานีสูบน้ำเพื่อการประปา 
สบอ.จน.8 แผนการให้ความช่วยเหลือโดยรถบรรทุกน้ำ 

                                                                                  

ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-354943
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.