แผนฤดูแล้ง ปี 2561/62 (ปรับข้อมูล 12 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น.)

 

                                                           สบอ.จน.- 1    แผนการจัดสรรน้ำรายสัปดาห์ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
                                                           สบอ.จน.- 2    แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งของอ่างเก็บน้ำ 
                                                           สบอ.จน.- 3    แผนการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 
                                                           สบอ.จน.- 4    แผนการใช้น้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 
                                                           สบอ.จน.- 4-1 แผนการใช้น้ำของอาคารที่เชื่อมต่อแม่น้ำสายหลักนอกเขตชลประทาน 
                                                           สบอ.จน.- 5    แผนการใช้เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ 
                                                           สบอ.จน.- 6    แผนการใช้น้ำของสถานีสูบน้ำเพื่อการประปา 
                                                           สบอ.จน.-7     แผนการให้ความช่วยเหลือโดยรถบรรทุกน้ำ 

                                                                                  

ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-354943
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.