คู่มือด้านจัดสรรน้ำ

 16 คู่มือด้านจัดสรรน้ำ  

 

01.คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ
02.คู่มือการประเมินปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ
03.คู่มือการประเมินน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ
04.คู่มือ Simulation
05.คู่มือ ROS
06.คู่มือฝนใช้การ
07.คู่มือการคำนวณการใช้น้ำของพืช
08.คู่มือการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ
09.คู่มือจัดทำโค้งปฏิบัติการ
10.WASAM
11.คู่มือประชาสัมพันธ์
12.คู่มือการปฏิบัติงานส่งน้ำของโครงการชลประทาน
13.คู่มือการคำนวณปริมาณน้ำผ่านอาคารชลประทาน
14.คู่มือการวัดปริมาณน้ำในคลอง
15.คู่มือคำนวณประสิทธิภาพชลประทาน
16.คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-354943
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.