ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สชป.8 เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง......สถานการณ์น้ำฝน-น้ำท่าของลุ่มน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 สามารถดูรายละเอียดแต่ละสถานีได้ที่ ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (www.hydro-4.com)


สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2560

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ลบ.ม.)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
28 พ.ค. 60
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
28 พ.ค. 60
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 70.537 22.43% 47.817 16.39% 64.375 0.510 0.173 1.0
มูลบน 141.00 57.269 40.62% 50.269 37.51% 33.831 - - 53.0
ลำแชะ 275.00 78.893 28.69% 71.893 26.83% 50.626 0.211 - -
ลำพระเพลิง 155.00 71.847 46.35% 71.127 46.10% 20.111 2.361 0.864 29.4
ลำปลายมาศ 98.00 48.621 49.61% 39.321 44.33% 44.190 0.421 - 93.3
ลำนางรอง 121.41 62.211 51.24% 58.759 49.81% 57.024 0.411 - 53.0
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (6 แห่ง) 1,104.90 389.378 35.24% 339.186 32.16% 270.157 3.914 1.037

แผนผังแสดงการติดตามสถานการณ์น้ำ จ.นครราชสีมา

แผนผังแสดงการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำลำตะคอง

ทางเดินของน้ำลุ่มน้ำลำตะคอง เพื่อบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนแผนที่จากดาวเทียม

เรดาห์จังหวัดสุรินทร์ เรดาห์จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาพอากาศ
KOCHI University National Environment Agency Singapore THAI-METEOROLOGICAL
SARELLITE
Sete llite Imaqes Animation
Weather Underground
RadarGmaps


ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำบน Google Mapสาระน่ารู้

สถานการณ์น้ำ

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานชลประทานที่ 8

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ 8
905 ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4979 , 0-4435-4003
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.