ไฟล์ประกอบการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา

         ไฟล์ประกอบการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านชลประทานและการปรับปรุงบำรุงรักษา สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้ 

File Excel
         1.Canal_data
         2.Road_data
         3.Strc_data

File PowerPoint
         1.ความเป็นมา
         2.การเก็บข้อมูล
         3.ลักษณะโปรแกรมและตัวอย่าง

File pdf
         1.สรุปย่อฐานข้อมูล

Shapefile แนวคลองชลประทาน 

Shapefile อาคารชลประทาน 

ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 8
905 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-354943
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.