อบรมการใช้โปรแกรม IRRIProSat

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 นายเนรมิต เทพนอก วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารและจัดการน้ำ ได้จัดฝึกอบรมการเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม IRRIProStat ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานชลประทาน สำนักชลประทานที่ 8 ให้กับสำนักชลประทานที่ 10 จังหวัดสระบุรี และสำนักชลประทานที่ 5 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว โดยสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นอย่างดี

info (water)

ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ 8
905 ถนนสืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4435-4979 , 0-4435-4003
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.