สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ลบ.ม.)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
20 ก.พ. 61
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
20 ก.พ. 61
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 181.34 58% 158.621 54.37% 93.873 0.224 0.302 1.3
มูลบน 141.00 98.44 70% 91.438 68.24% 65.258 0.210 0.429 -
ลำแชะ 275.00 170.70 62% 163.697 61.08% 112.973 - 0.189 -
ลำพระเพลิง 155.00 127.32 82% 126.598 82.06% 66.798 - 0.958 24.5
ลำปลายมาศ 98.00 75.32 77% 66.020 74.43% 51.968 - 0.259 -
ลำนางรอง 121.41 71.62 59% 68.168 57.79% 59.127 - 0.099 -
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (6 แห่ง) 1,104.90 724.734 65.59% 674.542 63.96% 449.997 0.434 2.236