สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 25 เมษายน 2560

อ่างเก็บน้ำ ความจุ
เก็บกัก
(ล้าน ลบ.ม.)
ปริมาตรน้ำในอ่างฯวันนี้ น้ำใช้การคงเหลือในอ่างฯ ปริมาณน้ำ
ปีที่แล้ว
(ล้าน ลบ.ม.)
Inflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
Outflow
วานนี้
(ล้าน ลบ.ม.)
ฝน
เมื่อวาน
(มม.)
25 เม.ย. 60
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุ
25 เม.ย. 60
(ล้าน ลบ.ม.)
เปอร์เซ็น
เทียบกับ
ความจุใช้การ
ลำตะคอง 314.49 76.506 24.33% 53.786 18.43% 76.054 - 0.346 30.2
มูลบน 141.00 57.576 40.83% 50.576 37.74% 35.256 - 0.162 -
ลำแชะ 275.00 83.461 30.35% 76.461 28.53% 56.665 - 0.074 -
ลำพระเพลิง 155.00 65.400 42.19% 64.680 41.92% 39.454 0.178 0.864 4.1
ลำปลายมาศ 98.00 48.090 49.07% 38.790 43.73% 44.620 0.063 0.129 -
ลำนางรอง 121.41 55.762 45.93% 52.310 44.34% 57.865 0.038 - -
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (6 แห่ง) 1,104.90 386.795 35.01% 336.603 31.91% 309.914 0.279 1.575