แผนที่แสดงปริมาณน้ำฝน
เลือกวันที่ : วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ปริมาณน้ำฝน
เลือกจังหวัด
* วัดตั้งแต่เวลา 07.00 เมื่อวาน - 07.00 วันนี้่
ปริมาณน้ำฝน (มม.)