รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา

ประจำวันที่ 25 กันยายน 2560

ข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่


ที่ อ่างเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่
อำเภอ พื้นที่
ชลประทาน
(ไร่)
น้ำที่ระดับเก็บกัก ปริมาตรน้ำ
ต่ำสุด
(ล้าน ม.3)
สภาพน้ำปัจจุบัน สภาพน้ำปีที่แล้ว น้ำไหลลงอ่างฯ (Inflow) น้ำระบาย (Outflow) ชักน้ำเข้าอ่างฯ ปริมาณฝนตก
ระดับน้ำ
ม.(รทก.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
ระดับน้ำ
ม.(รทก.)
ปริมาตรน้ำทั้งหมด ปริมาตรน้ำใช้การได้ + / - (ม.)
จากเมื่อวาน
(ล้าน ม.3) % ความจุ ค่าเฉลี่ย
(ล้าน ม.3 / ปี)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
ค่าเฉลี่ย
(มม. / ปี)
เมื่อวาน
(มม.)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3) % ความจุ (ล้าน ม.3) % ความจุใช้การ (ล้าน ม.3) % ค่าเฉลี่ย (มม.) % ค่าเฉลี่ย
1 อ่างฯ ลำตะคอง สีคิ้ว 154,195 +277.00 314.49 22.72 +269.51 112.86 36% 90.140 30.89% + 0.06 60.068 19.10% 267 1.209 87.327 32.74% 0.130 61.282 - 71.312 971 6.5 801.8 82.57%
2 อ่างฯ มูลบน ครบุรี 45,798 +221.00 141.00 7.00 +217.04 84.00 60% 77.003 57.46% + 0.00 52.156 36.99% 97 0.264 64.210 66.20% 0.482 38.190 - - 1,113 22.0 949.9 85.35%
3 อ่างฯ ลำแชะ ครบุรี 98,467 +227.00 275.00 7.00 +222.51 154.58 56% 147.577 55.07% - 0.04 83.081 30.21% 210 0.061 149.957 71.41% 0.870 85.128 - 0.065 1,115 - 573.3 51.42%
4 อ่างฯ ลำพระเพลิง ปักธงชัย 75,524 +263.00 155.00 0.720 +260.96 87.64 57% 86.916 56.34% + 0.08 27.095 17.48% 157 0.994 109.174 69.73% 0.086 85.871 - - 1,153 0.6 1,021.6 88.57%
5 อ่างฯ ลำปลายมาศ เสิงสาง 18,600 +256.50 98.00 9.30 +253.54 66.57 68% 57.266 64.56% + 0.02 38.433 39.22% 70 0.321 33.124 47.26% 0.130 16.069 - - 1,150 5.5 979.8 85.24%
6 อ่างฯ ลำนางรอง โนนดินแดง 83,702 +240.00 121.41 3.45 +236.80 66.42 55% 62.965 53.38% - 0.01 51.850 42.71% 42 - 28.061 66.89% 0.307 12.112 - - 1,046 51.3 789.5 75.46%
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (6 แห่ง) 476,286 1,104.90 50.19 572.059 51.77% 521.867 49.48% + 0.11 312.683 28.30% 842 2.849 471.853 56.01% 2.005 298.652 - 71.377 1,091 852.7 78.13%

ข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง


ที่ อ่างเก็บน้ำ
ขนาดกลาง
ในเขตจังหวัด
พื้นที่
ชลประทาน
(ไร่)
ปริมาตรน้ำ
เก็บกัก
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
ต่ำสุด
(ล้าน ม.3)
สภาพน้ำปัจจุบัน สภาพน้ำปีที่แล้ว น้ำไหลลงอ่างฯ (Inflow) น้ำระบาย (Outflow) ชักน้ำเข้าอ่างฯ ปริมาณฝนตก
ปริมาตรน้ำทั้งหมด ปริมาตรน้ำใช้การได้ + / - (ล้าน ม.3)
จากเมื่อวาน
(ล้าน ม.3) % ความจุ ค่าเฉลี่ย
(ล้าน ม.3 / ปี)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
ค่าเฉลี่ย
(มม. / ปี)
เมื่อวาน
(มม.)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3) % ความจุ (ล้าน ม.3) % ความจุใช้การ (ล้าน ม.3) % ค่าเฉลี่ย (มม.) % ค่าเฉลี่ย
1 นครราชสีมา (22 แห่ง) 110,489 233.23 15.74 172.199 73.83% 156.461 71.94% + 0.16 114.764 49.21% 468 1.170 334.672 71.55% 1.564 254.260 - 0.120 967 5.6 1,016.0 105.01%
2 บุรีรัมย์ (15 แห่ง) 124,348 169.78 10.20 132.809 78.22% 122.610 76.83% + 0.13 113.950 67.11% 330 0.497 151.527 45.89% 0.591 96.602 - - 1,101 5.0 829.7 75.39%
3 สุรินทร์ (18 แห่ง) 116,004 151.89 7.10 145.361 95.70% 138.257 95.49% + 0.40 116.923 76.98% 1,617 8.013 722.093 44.66% 5.469 678.830 - - 1,264 5.7 1,224.4 96.85%
4 ศรีสะเกษ (16 แห่ง) 104,469 207.84 16.79 198.857 95.68% 182.072 95.30% - 0.14 222.587 107.09% 301 5.312 636.416 211.54% 6.020 582.806 - - 1,098 1.3 981.4 89.36%
รวมอ่างฯ ขนาดกลาง (71 แห่ง) 455,310 762.75 49.83 649.226 85.12% 599.400 84.08% + 0.55 568.224 74.50% 2,716 14.993 1,844.709 67.92% 13.644 1,612.498 - 0.120 1,108 1,012.9 91.44%
รวมอ่างฯ ทั้งหมด (77 แห่ง) 931,596 1,867.66 100.02 1,221.285 65.39% 1,121.267 63.43% 880.907 47.17% 1,779 17.842 2,316.562 130.21% 15.649 1,911.150 - 71.497 1,099 932.8 84.84%

ข้อมูลเขื่อนระบายน้ำ/ฝาย


ที่ เขื่อนระบายน้ำ/ฝาย โครงการรับผิดชอบ จังหวัด อำเภอ พื้นที่
ชลประทาน
(ไร่)
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม3.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) การเปิดบานระบายน้ำ ปริมาณน้ำไหลผ่าน น้ำไหลเข้าคลอง ปริมาณ
น้ำล้น
(ม.)
ปริมาณฝนตก (มม.)
เก็บกัก ต่ำสุด วันนี้ ที่ระดับ
สันฝาย
ที่ระดับ
เหนือน้ำ
ที่ระดับ
ท้ายน้ำ
+ / - (ม.)
จากเมื่อวาน
จำนวน
(บาน)
ระยะเวลา
(ชั่วโมง)
ยกบานสูง
(ม.)
ม.3/วิ (ล้าน ม3.) ม.3/วิ (ล้าน ม3.) วานนี้ สะสม
ตั้งแต่ต้นปี
1 ขรน.พิมาย คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา พิมาย 164,563 2.11 0.31 1.40 +152.00 +150.97 +150.23 + 0.02 1.00 24.00 2.50 38.40 3.32 - - +0.00 - 1,062.50
2 ปตร.ปากคลองสายใหญ่ คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา พิมาย - - - - +0.00 +150.97 +0.00 + 0.02 2.00 24.00 1.40 27.75 2.40 - - +0.00 - -
3 ปตร.ลำน้ำเค็ม คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา พิมาย 70,000 1.00 0.20 0.51 +152.00 +150.74 +150.65 - 0.01 3.00 24.00 0.40 5.10 0.44 - - +0.00 - 1,145.50
4 ฝายยางบ้านส้ม คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 20,000 1.05 0.20 1.10 +162.00 +162.07 +159.97 - 0.03 - 24.00 พองยาง 2.38 - - - +0.00 - 363.30
5 ปตร.ลำสะแทด คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา โนนแดง 3,000 1.00 0.20 0.90 +148.60 +148.59 +146.20 + 0.19 1.00 21.00 0.20 3.49 0.30 - - +0.00 - 962.70
6 ปตร.ธรรมจักรพัฒนา คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา ชุมพวง 3,000 1.00 0.20 0.71 +142.00 +140.76 +140.27 - 0.01 2.00 19.00 1.00 19.84 0.76 - - +0.00 - 674.90
7 ฝายยางบ้านขามใต้ คบ. มูลกลาง นครราชสีมา พิมาย 4,000 1.00 0.11 0.90 +146.00 +145.75 +145.74 - 0.15 - - - 54.98 4.75 - - +2.25 - -
8 เขื่อนชุมพวง คบ. มูลกลาง นครราชสีมา ชุมพวง 10,094 4.10 - 1.83 +142.80 +141.48 +141.36 + 0.03 1.00 24.00 พ้นน้ำ 66.51 5.75 - - +0.00 - -
9 ฝายยางบ้านนางโท คบ. มูลกลาง นครราชสีมา เมืองยาง 6,288 8.60 1.70 15.50 +135.50 +137.48 +137.47 + 0.00 - - - 145.74 12.59 - - +4.48 - -
10 ประตูระบายน้ำลำพังชู คป. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 9,255 - - - +0.00 +151.55 +0.00 - - - - - - - - +0.00 - 455.30
11 สถานีสูบน้ำลำปลายมาศ คป. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ 5,000 - - - +0.00 +162.48 +0.00 - - - - - - - - +0.00 - 859.70
12 ฝายยางบ้านเขว้า คบ. มูลกลาง บุรีรัมย์ คูเมือง 16,316 12.40 0.45 17.71 +132.10 +133.10 +133.10 - 0.03 - - - 226.98 19.61 - - +5.00 - -
13 ฝายปะคำ คบ. ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ปะคำ 39,197 0.30 - - +211.00 +211.09 +207.60 + 0.00 2.00 24.00 - 8.75 0.76 2.20 0.19 +0.00 73.90 1,258.20
14 ฝายบ้านทุ่งราม คป. สุรินทร์ สุรินทร์ ศีขรภูมิ อุปโภค-บริโภค 0.97 0.07 1.03 +138.50 +138.74 - + 0.06 - - - 15.14 1.31 - - + 0.24 - -
15 ฝายโชคชัย(รำเดง) คป. สุรินทร์ สุรินทร์ ศีขรภูมิ 6,000 0.12 0.04 0.69 +131.00 +131.20 - + 0.02 - - - 19.75 1.71 - - + 0.20 - -
16 ฝายบ้านเลิศอรุณ คป. สุรินทร์ สุรินทร์ สังขะ อุปโภค-บริโภค 0.40 0.03 0.44 +149.00 +149.62 - + 0.09 - - - 71.86 6.21 - - + 0.62 3.60 1,268.50
17 ฝายยางบ้านตะลุง คบ. มูลกลาง สุรินทร์ ชุมพลบุรี 8,513 14.60 0.20 20.30 +123.90 +125.12 - + 0.08 - - - 373.65 32.28 - - +5.42 - -
18 ฝายยางบ้านปอยเดิร คบ. มูลกลาง สุรินทร์ เมือง 3,000 2.10 0.62 2.60 +134.50 +135.10 - + 0.04 - - - 70.23 6.07 - - +3.10 - -
19 ฝายยางบ้านตระแสง คบ. มูลกลาง สุรินทร์ เมือง 9,257 1.00 0.19 1.00 +129.00 +129.00 - + 0.40 - - - 68.14 5.89 - - +4.00 - -
20 ฝายยางบ้านทุ่งมน คบ. มูลกลาง สุรินทร์ ปราสาท 1,750 0.23 0.03 0.31 +143.00 +143.78 - + 0.14 - - - 87.05 7.52 - - +3.10 - -
21 ฝายยางบ้านเมืองลีง คบ. มูลกลาง สุรินทร์ จอมพระ 37,203 8.50 0.90 10.60 +125.00 +126.12 +126.12 + 0.13 - - - 173.18 14.96 - - +5.12 - -
22 เขื่อนราษีไศล คบ. มูลล่าง ศรีสะเกษ ราษีไศล 33,200 74.46 1.74 60.15 +119.00 +117.84 +114.28 + 0.01 7.00 แขวน 686.52 59.32 687.29 59.38 - 1,196.80
23 เขื่อนหัวนา คบ. มูลล่าง ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 62,610 64.98 20.55 96.12 +112.00 +113.95 +118.31 + 0.23 14.00 แขวน 1,161.96 100.39 1,183.15 102.22 4.20 1,403.20