รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา

ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่


ที่ อ่างเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่
อำเภอ พื้นที่
ชลประทาน
(ไร่)
น้ำที่ระดับเก็บกัก ปริมาตรน้ำ
ต่ำสุด
(ล้าน ม.3)
สภาพน้ำปัจจุบัน สภาพน้ำปีที่แล้ว น้ำไหลลงอ่างฯ (Inflow) น้ำระบาย (Outflow) ชักน้ำเข้าอ่างฯ ปริมาณฝนตก
ระดับน้ำ
ม.(รทก.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
ระดับน้ำ
ม.(รทก.)
ปริมาตรน้ำทั้งหมด ปริมาตรน้ำใช้การได้ + / - (ม.)
จากเมื่อวาน
(ล้าน ม.3) % ความจุ ค่าเฉลี่ย
(ล้าน ม.3 / ปี)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
ค่าเฉลี่ย
(มม. / ปี)
เมื่อวาน
(มม.)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3) % ความจุ (ล้าน ม.3) % ความจุใช้การ (ล้าน ม.3) % ค่าเฉลี่ย (มม.) % ค่าเฉลี่ย
1 อ่างฯ ลำตะคอง สีคิ้ว 154,195 +277.00 314.49 22.72 +272.18 173.01 55% 150.293 51.51% + 0.03 63.762 20.27% 267 1.017 36.338 13.62% 0.086 34.655 0.007 43.940 971 - 465.1 47.90%
2 อ่างฯ มูลบน ครบุรี 45,798 +221.00 141.00 7.00 +216.15 73.21 52% 66.210 49.41% - 0.03 57.781 40.98% 97 0.092 20.667 21.31% 0.414 49.763 - - 1,113 - 366.5 32.93%
3 อ่างฯ ลำแชะ ครบุรี 98,467 +227.00 275.00 7.00 +220.69 115.18 42% 108.175 40.36% + 0.02 77.144 28.05% 210 - 16.146 7.69% 0.268 71.890 - - 1,115 40.9 390.2 35.00%
4 อ่างฯ ลำพระเพลิง ปักธงชัย 75,524 +267.00 155.00 0.720 +262.10 99.93 64% 99.209 64.30% - 0.10 66.798 43.10% 157 0.728 34.943 22.32% 1.901 66.863 - - 1,153 14.5 290.3 25.17%
5 อ่างฯ ลำปลายมาศ เสิงสาง 18,600 +256.50 98.00 9.30 +253.39 65.24 67% 55.938 63.06% + 0.02 47.308 48.27% 70 0.229 8.072 11.52% - 18.495 - - 1,150 - 369.9 32.18%
6 อ่างฯ ลำนางรอง โนนดินแดง 83,702 +240.00 121.41 3.45 +236.59 63.47 52% 60.021 50.88% + 0.00 60.108 49.51% 42 0.036 3.298 7.86% - 7.247 - - 1,046 - 231.6 22.14%
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (6 แห่ง) 476,286 1,104.90 50.19 590.038 53.40% 539.846 51.18% - 0.06 372.901 33.75% 842 2.102 119.464 14.18% 2.669 248.913 0.007 43.940 1,091 352.3 32.28%

ข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง


ที่ อ่างเก็บน้ำ
ขนาดกลาง
ในเขตจังหวัด
พื้นที่
ชลประทาน
(ไร่)
ปริมาตรน้ำ
เก็บกัก
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
ต่ำสุด
(ล้าน ม.3)
สภาพน้ำปัจจุบัน สภาพน้ำปีที่แล้ว น้ำไหลลงอ่างฯ (Inflow) น้ำระบาย (Outflow) ชักน้ำเข้าอ่างฯ ปริมาณฝนตก
ปริมาตรน้ำทั้งหมด ปริมาตรน้ำใช้การได้ + / - (ล้าน ม.3)
จากเมื่อวาน
(ล้าน ม.3) % ความจุ ค่าเฉลี่ย
(ล้าน ม.3 / ปี)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
ค่าเฉลี่ย
(มม. / ปี)
เมื่อวาน
(มม.)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3) % ความจุ (ล้าน ม.3) % ความจุใช้การ (ล้าน ม.3) % ค่าเฉลี่ย (มม.) % ค่าเฉลี่ย
1 นครราชสีมา (22 แห่ง) 110,489 233.23 15.74 145.905 62.56% 130.167 59.85% + 0.46 133.919 57.42% 468 1.704 71.107 15.20% 0.991 71.973 - - 967 2.9 262.0 27.08%
2 บุรีรัมย์ (15 แห่ง) 124,348 169.72 10.20 93.662 55.19% 83.463 52.32% - 0.16 108.984 64.21% 330 0.380 27.625 8.37% 0.684 26.834 - 0.015 1,101 - 118.4 10.75%
3 สุรินทร์ (18 แห่ง) 116,004 151.89 7.10 71.710 47.21% 64.606 44.62% - 0.08 89.349 58.82% 1,523 0.229 19.993 1.31% 0.236 31.796 - - 1,264 - 159.2 12.59%
4 ศรีสะเกษ (16 แห่ง) 104,469 207.84 16.79 90.456 43.52% 73.671 38.56% - 0.07 105.596 50.81% 301 0.129 69.664 23.16% 0.266 118.680 - - 1,098 6.4 152.7 13.90%
รวมอ่างฯ ขนาดกลาง (71 แห่ง) 455,310 762.69 49.83 401.733 52.67% 351.907 49.37% + 0.15 437.848 57.41% 2,621 2.442 188.389 7.19% 2.177 249.282 - 0.015 1,108 173.1 15.62%
รวมอ่างฯ ทั้งหมด (77 แห่ง) 931,596 1,867.59 100.02 991.771 53.10% 891.753 50.45% 810.749 43.41% 1,732 4.544 307.853 17.78% 4.846 498.195 0.007 43.955 1,099 262.7 23.89%

ข้อมูลเขื่อนระบายน้ำ/ฝาย


ที่ เขื่อนระบายน้ำ/ฝาย โครงการรับผิดชอบ จังหวัด อำเภอ พื้นที่
ชลประทาน
(ไร่)
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม3.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) การเปิดบานระบายน้ำ ปริมาณน้ำไหลผ่าน น้ำไหลเข้าคลอง ปริมาณ
น้ำล้น
(ม.)
ปริมาณฝนตก (มม.)
เก็บกัก ต่ำสุด วันนี้ ที่ระดับ
สันฝาย
ที่ระดับ
เหนือน้ำ
ที่ระดับ
ท้ายน้ำ
+ / - (ม.)
จากเมื่อวาน
จำนวน
(บาน)
ระยะเวลา
(ชั่วโมง)
ยกบานสูง
(ม.)
ม.3/วิ (ล้าน ม3.) ม.3/วิ (ล้าน ม3.) วานนี้ สะสม
ตั้งแต่ต้นปี
1 ขรน.พิมาย คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา พิมาย 164,563 2.11 0.31 1.93 +152.00 +151.38 +148.50 + 0.00 - - - - - - - +0.00 - 237.90
2 ปตร.ปากคลองสายใหญ่ คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา พิมาย - - - - - +151.38 +149.90 + 0.00 2.00 13.00 1.60 23.42 1.10 - - +0.00 - -
3 ปตร.ลำน้ำเค็ม คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา พิมาย 70,000 1.00 0.20 0.48 +152.00 +150.56 +149.87 + 0.00 1.00 24.00 0.10 1.16 0.10 - - +0.00 - 234.40
4 ฝายยางบ้านส้ม คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 20,000 1.05 0.20 1.07 +162.00 +162.30 +159.50 + 0.00 - 24.00 พองยาง 1.89 0.16 - - +0.00 4.30 162.40
5 ปตร.ลำสะแทด คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา โนนแดง 3,000 1.00 0.20 0.73 +148.60 +148.48 +145.27 + 0.00 - - - - - - - +0.00 - 205.80
6 ปตร.ธรรมจักรพัฒนา คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา ชุมพวง 3,000 1.00 0.20 0.82 +142.00 +140.80 +138.20 + 0.00 - - - - - - - +0.00 - 144.70
7 ฝายยางบ้านขามใต้ คบ. มูลกลาง นครราชสีมา พิมาย 4,000 1.00 0.11 1.05 +146.00 +146.19 +143.63 + 0.00 - - - 3.33 0.29 - - +0.15 - -
8 เขื่อนชุมพวง คบ. มูลกลาง นครราชสีมา ชุมพวง 10,094 4.10 - 3.68 +142.80 +142.37 +138.60 + 0.00 - 24.00 - 6.82 0.59 - - +0.00 - -
9 ฝายยางบ้านนางโท คบ. มูลกลาง นครราชสีมา เมืองยาง 6,288 8.60 1.70 9.39 +135.50 +135.50 +133.90 + 0.00 - - - 18.56 1.60 - - +0.18 - -
10 ประตูระบายน้ำลำพังชู คป. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 9,255 - - - +0.00 +151.25 +0.00 - - - - - - - - +0.00 - 483.30
11 สถานีสูบน้ำลำปลายมาศ คป. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ 5,000 - - - +0.00 +161.33 +0.00 - - - - - - - - +0.00 40.00 997.10
12 ฝายยางบ้านเขว้า คบ. มูลกลาง บุรีรัมย์ คูเมือง 16,316 12.40 0.45 11.51 +132.10 +131.30 +129.98 + 0.00 - - - 7.64 0.66 - - +0.10 - -
13 ฝายปะคำ คบ. ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ปะคำ 39,197 0.30 - - +211.00 +211.05 +207.60 + 0.00 2.00 24.00 - 7.33 0.63 - - +0.00 - 319.90
14 ฝายบ้านทุ่งราม คป. สุรินทร์ สุรินทร์ ศีขรภูมิ อุปโภค-บริโภค 0.97 0.07 0.07 +138.50 +135.00 - + 0.00 - - - - - - - -3.50 - -
15 ฝายโชคชัย(รำเดง) คป. สุรินทร์ สุรินทร์ ศีขรภูมิ 6,000 0.64 0.04 0.27 +131.00 +129.49 - + 0.00 - - - - - - - -1.54 - -
16 ฝายบ้านเลิศอรุณ คป. สุรินทร์ สุรินทร์ สังขะ อุปโภค-บริโภค 0.40 0.03 0.33 +149.00 +148.17 - + 0.00 - - - - - - - -0.89 57.20 197.90
17 ฝายยางบ้านตะลุง คบ. มูลกลาง สุรินทร์ ชุมพลบุรี 8,513 14.60 0.20 8.89 +123.90 +123.86 +0.00 + 0.00 - - - 62.00 5.36 - - +0.00 - -
18 ฝายยางบ้านปอยเดิร คบ. มูลกลาง สุรินทร์ เมือง 3,000 2.10 0.62 2.10 +134.50 +133.50 - + 0.00 - - - - - - - +0.00 - -
19 ฝายยางบ้านตระแสง คบ. มูลกลาง สุรินทร์ เมือง 9,257 1.00 0.19 0.27 +129.00 +126.50 - + 0.00 - - - - - - - +0.00 - -
20 ฝายยางบ้านทุ่งมน คบ. มูลกลาง สุรินทร์ ปราสาท 1,750 0.23 0.03 0.23 +143.00 +143.15 +0.00 + 0.00 - - - - - - - +0.00 - -
21 ฝายยางบ้านเมืองลีง คบ. มูลกลาง สุรินทร์ จอมพระ 37,203 8.50 0.90 9.02 +125.00 +122.40 +122.48 + 0.00 - - - 33.12 2.86 - - +0.30 - -
22 เขื่อนราษีไศล คบ. มูลล่าง ศรีสะเกษ ราษีไศล 33,200 74.46 1.74 46.60 +119.00 +117.27 +62.59 + 0.00 5.00 - 0.20 86.92 86.92 69.32 5.99 +0.00 - 289.90
23 เขื่อนหัวนา คบ. มูลล่าง ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 62,610 64.98 20.55 54.58 +112.00 +111.72 +83.99 + 0.00 14.00 - 0.10 98.12 98.12 92.59 8.00 +0.00 2.10