รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา

ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่


ที่ อ่างเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่
อำเภอ พื้นที่
ชลประทาน
(ไร่)
น้ำที่ระดับเก็บกัก ปริมาตรน้ำ
ต่ำสุด
(ล้าน ม.3)
สภาพน้ำปัจจุบัน สภาพน้ำปีที่แล้ว น้ำไหลลงอ่างฯ (Inflow) น้ำระบาย (Outflow) ชักน้ำเข้าอ่างฯ ปริมาณฝนตก
ระดับน้ำ
ม.(รทก.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
ระดับน้ำ
ม.(รทก.)
ปริมาตรน้ำทั้งหมด ปริมาตรน้ำใช้การได้ + / - (ม.)
จากเมื่อวาน
(ล้าน ม.3) % ความจุ ค่าเฉลี่ย
(ล้าน ม.3 / ปี)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
ค่าเฉลี่ย
(มม. / ปี)
เมื่อวาน
(มม.)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3) % ความจุ (ล้าน ม.3) % ความจุใช้การ (ล้าน ม.3) % ค่าเฉลี่ย (มม.) % ค่าเฉลี่ย
1 อ่างฯ ลำตะคอง สีคิ้ว 154,195 +277.00 314.49 22.72 +273.38 205.83 65% 183.108 62.76% - 0.03 79.972 25.43% 267 0.376 80.512 30.18% 0.086 42.775 - 54.495 971 - 709.5 73.07%
2 อ่างฯ มูลบน ครบุรี 45,798 +221.00 141.00 7.00 +215.88 70.06 50% 63.058 47.06% - 0.02 68.941 48.89% 97 0.244 30.701 31.65% 0.426 59.496 - - 1,113 - 500.0 44.92%
3 อ่างฯ ลำแชะ ครบุรี 98,467 +227.00 275.00 7.00 +221.10 124.10 45% 117.100 43.69% + 0.00 134.180 48.79% 210 0.759 39.418 18.77% 0.682 82.182 - - 1,115 - 523.7 46.97%
4 อ่างฯ ลำพระเพลิง ปักธงชัย 75,524 +267.00 155.00 0.720 +260.85 86.45 56% 85.730 55.57% - 0.10 93.998 60.64% 157 0.187 52.919 33.80% 1.210 96.239 - - 1,153 - 489.8 42.47%
5 อ่างฯ ลำปลายมาศ เสิงสาง 18,600 +256.50 98.00 9.30 +253.47 65.92 67% 56.623 63.84% - 0.02 58.624 59.82% 70 0.164 15.289 21.81% 0.302 22.809 - - 1,150 2.5 526.4 45.79%
6 อ่างฯ ลำนางรอง โนนดินแดง 83,702 +240.00 121.41 3.45 +236.15 57.30 47% 53.852 45.65% - 0.05 77.217 63.60% 43 - 4.761 11.12% 0.491 11.118 - - 1,066 3.0 394.7 37.04%
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (6 แห่ง) 476,286 1,104.90 50.19 609.663 55.18% 559.471 53.04% - 0.22 512.932 46.42% 843 1.730 223.600 26.52% 3.197 314.619 - 54.495 1,095 524.0 47.87%

ข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง


ที่ อ่างเก็บน้ำ
ขนาดกลาง
ในเขตจังหวัด
พื้นที่
ชลประทาน
(ไร่)
ปริมาตรน้ำ
เก็บกัก
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
ต่ำสุด
(ล้าน ม.3)
สภาพน้ำปัจจุบัน สภาพน้ำปีที่แล้ว น้ำไหลลงอ่างฯ (Inflow) น้ำระบาย (Outflow) ชักน้ำเข้าอ่างฯ ปริมาณฝนตก
ปริมาตรน้ำทั้งหมด ปริมาตรน้ำใช้การได้ + / - (ล้าน ม.3)
จากเมื่อวาน
(ล้าน ม.3) % ความจุ ค่าเฉลี่ย
(ล้าน ม.3 / ปี)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
ค่าเฉลี่ย
(มม. / ปี)
เมื่อวาน
(มม.)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3) % ความจุ (ล้าน ม.3) % ความจุใช้การ (ล้าน ม.3) % ค่าเฉลี่ย (มม.) % ค่าเฉลี่ย
1 นครราชสีมา (22 แห่ง) 110,489 233.23 15.74 141.408 60.63% 125.670 57.78% + 0.13 173.667 74.46% 470 3.469 144.064 30.62% 3.031 137.333 - - 982 0.5 478.8 48.77%
2 บุรีรัมย์ (15 แห่ง) 124,348 169.72 10.20 71.474 42.11% 61.275 38.41% - 0.09 128.956 75.98% 331 0.402 47.833 14.47% 0.641 1,861.402 - 0.015 1,105 - 250.7 22.70%
3 สุรินทร์ (18 แห่ง) 116,004 152.89 7.10 54.914 35.92% 47.810 32.79% - 0.08 123.189 80.57% 1,523 0.111 28.104 1.85% 0.117 46.031 - - 1,264 0.4 384.9 30.45%
4 ศรีสะเกษ (16 แห่ง) 104,469 207.84 16.79 74.925 36.05% 58.140 30.43% + 0.14 196.895 94.73% 359 0.542 98.230 27.34% 0.549 145.701 - - 971 0.3 319.7 32.91%
รวมอ่างฯ ขนาดกลาง (71 แห่ง) 455,310 763.69 49.83 342.721 44.88% 292.895 41.03% + 0.10 622.707 81.54% 2,683 4.524 318.230 11.86% 4.338 2,190.467 - 0.015 1,080 358.5 33.18%
รวมอ่างฯ ทั้งหมด (77 แห่ง) 931,596 1,868.59 100.02 952.384 50.97% 852.366 48.20% 1,135.639 60.78% 1,763 6.254 541.830 30.73% 7.535 2,505.086 - 54.510 1,088 441.3 40.58%

ข้อมูลเขื่อนระบายน้ำ/ฝาย


ที่ เขื่อนระบายน้ำ/ฝาย โครงการรับผิดชอบ จังหวัด อำเภอ พื้นที่
ชลประทาน
(ไร่)
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม3.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) การเปิดบานระบายน้ำ ปริมาณน้ำไหลผ่าน น้ำไหลเข้าคลอง ปริมาณ
น้ำล้น
(ม.)
ปริมาณฝนตก (มม.)
เก็บกัก ต่ำสุด วันนี้ ที่ระดับ
สันฝาย
ที่ระดับ
เหนือน้ำ
ที่ระดับ
ท้ายน้ำ
+ / - (ม.)
จากเมื่อวาน
จำนวน
(บาน)
ระยะเวลา
(ชั่วโมง)
ยกบานสูง
(ม.)
ม.3/วิ (ล้าน ม3.) ม.3/วิ (ล้าน ม3.) วานนี้ สะสม
ตั้งแต่ต้นปี
1 ขรน.พิมาย คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา พิมาย 164,563 2.11 0.31 1.49 +152.00 +150.80 +148.06 + 0.80 - - - - - - - +0.00 - 475.20
2 ปตร.ปากคลองสายใหญ่ คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา พิมาย - - - - - +150.80 +150.77 + 0.80 2.00 24.00 พ้นน้ำ 9.78 0.84 - - +0.00 - -
3 ปตร.ลำน้ำเค็ม คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา พิมาย 70,000 1.00 0.20 0.55 +152.00 +150.35 +150.17 + 0.06 1.00 24.00 0.10 1.22 0.11 - - +0.00 - 435.40
4 ฝายยางบ้านส้ม คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 20,000 1.05 0.20 1.08 +162.00 +162.07 +159.40 - 0.03 - 24.00 พองยาง 2.38 0.21 - - +0.00 - 406.40
5 ปตร.ลำสะแทด คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา โนนแดง 3,000 1.00 0.20 0.60 +148.60 +147.86 +145.30 + 0.02 - - - - - - - +0.00 - 424.40
6 ปตร.ธรรมจักรพัฒนา คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา ชุมพวง 3,000 1.00 0.20 0.65 +142.00 +140.45 +137.92 + 0.05 - - - - - - - +0.00 - 262.70
7 ฝายยางบ้านขามใต้ คบ. มูลกลาง นครราชสีมา พิมาย 4,000 1.00 0.11 1.00 +146.00 +146.00 +142.63 + 0.00 - - - - - - - +0.15 - -
8 เขื่อนชุมพวง คบ. มูลกลาง นครราชสีมา ชุมพวง 10,094 4.10 - 1.65 +142.80 +141.33 +138.20 - 0.03 - 24.00 - - - - - +0.00 - -
9 ฝายยางบ้านนางโท คบ. มูลกลาง นครราชสีมา เมืองยาง 6,288 8.60 1.70 7.52 +135.50 +135.20 +133.20 - 0.06 - - - - - - - +0.00 - -
10 ประตูระบายน้ำลำพังชู คป. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 9,255 - - - +0.00 +151.30 +0.00 - - - - - - - - +0.00 - 483.30
11 สถานีสูบน้ำลำปลายมาศ คป. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ 5,000 - - - +0.00 +160.55 +0.00 - - - - - - - - +0.00 - 1,043.60
12 ฝายยางบ้านเขว้า คบ. มูลกลาง บุรีรัมย์ คูเมือง 16,316 12.40 0.45 8.76 +132.10 +131.39 +129.87 - 0.02 - - - 6.71 0.58 - - +0.10 - -
13 ฝายปะคำ คบ. ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ปะคำ 39,197 0.30 - - +211.00 +211.03 +207.60 + 0.00 2.00 24.00 - 1.68 0.15 2.20 0.19 +0.00 2.00 475.40
14 ฝายบ้านทุ่งราม คป. สุรินทร์ สุรินทร์ ศีขรภูมิ อุปโภค-บริโภค 0.97 0.07 0.07 +138.50 +135.00 - + 0.00 - - - - - - - -3.50 - -
15 ฝายโชคชัย(รำเดง) คป. สุรินทร์ สุรินทร์ ศีขรภูมิ 6,000 0.64 0.04 0.29 +131.00 +131.00 - + 0.00 - - - - - - - -1.46 - -
16 ฝายบ้านเลิศอรุณ คป. สุรินทร์ สุรินทร์ สังขะ อุปโภค-บริโภค 0.40 0.03 0.38 +149.00 +148.79 - + 0.02 - - - - - - - -0.21 - 478.10
17 ฝายยางบ้านตะลุง คบ. มูลกลาง สุรินทร์ ชุมพลบุรี 8,513 14.60 0.20 5.98 +123.90 +122.50 +0.00 + 0.00 - - - 2.30 0.20 - - +0.00 - -
18 ฝายยางบ้านปอยเดิร คบ. มูลกลาง สุรินทร์ เมือง 3,000 2.10 0.62 2.10 +134.50 +134.50 - + 0.00 - - - - - - - +0.00 - -
19 ฝายยางบ้านตระแสง คบ. มูลกลาง สุรินทร์ เมือง 9,257 1.00 0.19 0.08 +129.00 +125.70 - - 0.06 - - - - - - - +0.00 - -
20 ฝายยางบ้านทุ่งมน คบ. มูลกลาง สุรินทร์ ปราสาท 1,750 0.23 0.03 0.14 +143.00 +142.50 +0.00 + 0.00 - - - - - - - +0.00 - -
21 ฝายยางบ้านเมืองลีง คบ. มูลกลาง สุรินทร์ จอมพระ 37,203 8.50 0.90 7.56 +125.00 +124.65 +122.48 + 0.00 - - - - - - - +0.00 - -
22 เขื่อนราษีไศล คบ. มูลล่าง ศรีสะเกษ ราษีไศล 33,200 74.46 1.74 42.92 +119.00 +111.17 +111.17 - 0.08 4.00 - 0.03 0.82 0.82 14.03 1.21 +0.00 - 626.30
23 เขื่อนหัวนา คบ. มูลล่าง ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 62,610 64.98 20.55 49.28 +112.00 +109.55 +109.55 + 0.28 14.00 - 0.04 3.18 3.18 25.50 2.20 +0.00 -