รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา

ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่


ที่ อ่างเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่
อำเภอ พื้นที่
ชลประทาน
(ไร่)
น้ำที่ระดับเก็บกัก ปริมาตรน้ำ
ต่ำสุด
(ล้าน ม.3)
สภาพน้ำปัจจุบัน สภาพน้ำปีที่แล้ว น้ำไหลลงอ่างฯ (Inflow) น้ำระบาย (Outflow) ชักน้ำเข้าอ่างฯ ปริมาณฝนตก
ระดับน้ำ
ม.(รทก.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
ระดับน้ำ
ม.(รทก.)
ปริมาตรน้ำทั้งหมด ปริมาตรน้ำใช้การได้ + / - (ม.)
จากเมื่อวาน
(ล้าน ม.3) % ความจุ ค่าเฉลี่ย
(ล้าน ม.3 / ปี)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
ค่าเฉลี่ย
(มม. / ปี)
เมื่อวาน
(มม.)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3) % ความจุ (ล้าน ม.3) % ความจุใช้การ (ล้าน ม.3) % ค่าเฉลี่ย (มม.) % ค่าเฉลี่ย
1 อ่างฯ ลำตะคอง สีคิ้ว 154,195 +277.00 314.49 22.72 +272.71 181.34 58% 158.621 54.37% - 0.01 93.873 29.85% 267 0.224 15.072 5.65% 0.302 14.125 - 12.304 971 1.3 9.8 1.01%
2 อ่างฯ มูลบน ครบุรี 45,798 +221.00 141.00 7.00 +218.14 98.44 70% 91.438 68.24% - 0.02 65.258 46.28% 97 0.210 4.462 4.60% 0.429 11.075 - - 1,113 - 8.2 0.74%
3 อ่างฯ ลำแชะ ครบุรี 98,467 +227.00 275.00 7.00 +223.19 170.70 62% 163.697 61.08% - 0.03 112.973 41.08% 210 - 3.546 1.69% 0.189 20.076 - - 1,115 - 1.3 0.12%
4 อ่างฯ ลำพระเพลิง ปักธงชัย 75,524 +267.00 155.00 0.720 +264.64 127.32 82% 126.598 82.06% - 0.07 66.798 43.10% 157 - 4.604 2.94% 0.958 13.376 - - 1,153 24.5 28.7 2.49%
5 อ่างฯ ลำปลายมาศ เสิงสาง 18,600 +256.50 98.00 9.30 +254.45 75.32 77% 66.020 74.43% - 0.04 51.968 53.03% 70 - 1.645 2.35% 0.259 7.521 - - 1,150 - 24.8 2.16%
6 อ่างฯ ลำนางรอง โนนดินแดง 83,702 +240.00 121.41 3.45 +237.15 71.62 59% 68.168 57.79% - 0.01 59.127 48.70% 42 - 1.116 2.66% 0.099 2.578 - - 1,046 - 4.0 0.38%
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (6 แห่ง) 476,286 1,104.90 50.19 724.734 65.59% 674.542 63.96% - 0.18 449.997 40.73% 842 0.434 30.445 3.61% 2.236 68.751 - 12.304 1,091 12.8 1.17%

ข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง


ที่ อ่างเก็บน้ำ
ขนาดกลาง
ในเขตจังหวัด
พื้นที่
ชลประทาน
(ไร่)
ปริมาตรน้ำ
เก็บกัก
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
ต่ำสุด
(ล้าน ม.3)
สภาพน้ำปัจจุบัน สภาพน้ำปีที่แล้ว น้ำไหลลงอ่างฯ (Inflow) น้ำระบาย (Outflow) ชักน้ำเข้าอ่างฯ ปริมาณฝนตก
ปริมาตรน้ำทั้งหมด ปริมาตรน้ำใช้การได้ + / - (ล้าน ม.3)
จากเมื่อวาน
(ล้าน ม.3) % ความจุ ค่าเฉลี่ย
(ล้าน ม.3 / ปี)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
ค่าเฉลี่ย
(มม. / ปี)
เมื่อวาน
(มม.)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3) % ความจุ (ล้าน ม.3) % ความจุใช้การ (ล้าน ม.3) % ค่าเฉลี่ย (มม.) % ค่าเฉลี่ย
1 นครราชสีมา (22 แห่ง) 110,489 233.23 15.74 175.587 75.28% 159.849 73.50% - 0.56 141.385 60.62% 468 0.328 15.089 3.23% 0.574 19.056 - - 967 - 12.3 1.27%
2 บุรีรัมย์ (15 แห่ง) 124,348 169.77 10.20 121.173 71.38% 110.974 69.55% - 0.22 123.434 72.71% 330 0.057 10.148 3.07% 0.125 8.177 - - 1,101 - 9.8 0.89%
3 สุรินทร์ (18 แห่ง) 116,004 151.89 7.10 103.788 68.33% 96.684 66.78% - 0.23 100.743 66.33% 1,523 0.046 6.463 0.42% 0.164 14.475 - - 1,264 - 5.5 0.44%
4 ศรีสะเกษ (16 แห่ง) 104,469 207.84 16.79 139.332 67.04% 122.547 64.14% - 0.50 156.707 75.40% 301 0.600 30.346 10.09% 1.638 59.762 - - 1,098 - 0.0 0.00%
รวมอ่างฯ ขนาดกลาง (71 แห่ง) 455,310 762.74 49.83 539.880 70.78% 490.054 68.74% - 1.51 522.269 68.47% 2,621 1.031 62.046 2.37% 2.501 101.470 - - 1,108 6.9 0.62%
รวมอ่างฯ ทั้งหมด (77 แห่ง) 931,596 1,867.64 100.02 1,264.614 67.71% 1,164.596 65.88% 972.266 52.06% 1,732 1.465 92.491 5.34% 4.737 170.221 - 12.304 1,099 9.8 0.90%

ข้อมูลเขื่อนระบายน้ำ/ฝาย


ที่ เขื่อนระบายน้ำ/ฝาย โครงการรับผิดชอบ จังหวัด อำเภอ พื้นที่
ชลประทาน
(ไร่)
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม3.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) การเปิดบานระบายน้ำ ปริมาณน้ำไหลผ่าน น้ำไหลเข้าคลอง ปริมาณ
น้ำล้น
(ม.)
ปริมาณฝนตก (มม.)
เก็บกัก ต่ำสุด วันนี้ ที่ระดับ
สันฝาย
ที่ระดับ
เหนือน้ำ
ที่ระดับ
ท้ายน้ำ
+ / - (ม.)
จากเมื่อวาน
จำนวน
(บาน)
ระยะเวลา
(ชั่วโมง)
ยกบานสูง
(ม.)
ม.3/วิ (ล้าน ม3.) ม.3/วิ (ล้าน ม3.) วานนี้ สะสม
ตั้งแต่ต้นปี
1 ขรน.พิมาย คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา พิมาย 164,563 2.11 0.31 1.04 +152.00 +149.74 +148.20 - 0.04 - - - - - - - +0.00 - 2.90
2 ปตร.ปากคลองสายใหญ่ คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา พิมาย - - - - +0.00 +0.00 +150.08 + 0.00 - - - - - - - +0.00 - -
3 ปตร.ลำน้ำเค็ม คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา พิมาย 70,000 1.00 0.20 0.52 +152.00 +151.05 +149.75 + 0.00 - 24.00 พองยาง - - - - +0.00 - -
4 ฝายยางบ้านส้ม คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 20,000 1.05 0.20 0.98 +162.00 +161.83 +158.37 + 0.03 - 24.00 พองยาง - - - - +0.00 - -
5 ปตร.ลำสะแทด คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา โนนแดง 3,000 1.00 0.20 0.38 +148.60 +146.97 +146.15 - 0.01 - - - - - - - +0.00 - -
6 ปตร.ธรรมจักรพัฒนา คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา ชุมพวง 3,000 1.00 0.20 0.85 +142.00 +141.39 +138.32 + 0.00 - - - - - - - +0.00 - -
7 ฝายยางบ้านขามใต้ คบ. มูลกลาง นครราชสีมา พิมาย 4,000 1.00 0.11 0.84 +146.00 +145.60 - - 0.03 - - - 0.18 0.02 - - +0.00 - -
8 เขื่อนชุมพวง คบ. มูลกลาง นครราชสีมา ชุมพวง 10,094 4.10 - 3.72 +142.80 +142.61 - - 0.01 - 24.00 - - - - - +0.00 - -
9 ฝายยางบ้านนางโท คบ. มูลกลาง นครราชสีมา เมืองยาง 6,288 8.60 1.70 8.60 +135.50 +135.50 - + 0.00 - - - 0.52 0.04 - - +0.00 - -
10 ประตูระบายน้ำลำพังชู คป. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 9,255 - - - +0.00 +151.18 +0.00 - - - - - - - - +0.00 - 483.30
11 สถานีสูบน้ำลำปลายมาศ คป. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ 5,000 - - - +0.00 +160.01 +0.00 - - - - - - - - +0.00 - 932.60
12 ฝายยางบ้านเขว้า คบ. มูลกลาง บุรีรัมย์ คูเมือง 16,316 12.40 0.45 9.96 +132.10 +131.63 +129.73 + 0.00 - - - - - - - +0.00 - -
13 ฝายปะคำ คบ. ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ปะคำ 39,197 0.30 - - +211.00 +210.95 +207.60 - 0.06 2.00 24.00 - - - 1.69 0.15 +0.00 - 4.70
14 ฝายบ้านทุ่งราม คป. สุรินทร์ สุรินทร์ ศีขรภูมิ อุปโภค-บริโภค 0.97 0.07 0.07 +138.50 +135.00 - + 0.00 - - - - - - - -3.50 - -
15 ฝายโชคชัย(รำเดง) คป. สุรินทร์ สุรินทร์ ศีขรภูมิ 6,000 0.64 0.04 0.38 +131.00 +129.93 - + 0.00 - - - - - - - -1.07 - -
16 ฝายบ้านเลิศอรุณ คป. สุรินทร์ สุรินทร์ สังขะ อุปโภค-บริโภค 0.40 0.03 0.36 +149.00 +148.57 - + 0.00 - - - - - - - -0.43 - -
17 ฝายยางบ้านตะลุง คบ. มูลกลาง สุรินทร์ ชุมพลบุรี 8,513 14.60 0.20 8.32 +123.90 +123.02 - + 0.00 - - - - - - - +0.00 - -
18 ฝายยางบ้านปอยเดิร คบ. มูลกลาง สุรินทร์ เมือง 3,000 2.10 0.62 0.93 +134.50 +132.60 - + 0.00 - - - - - - - +0.00 - -
19 ฝายยางบ้านตระแสง คบ. มูลกลาง สุรินทร์ เมือง 9,257 1.00 0.19 0.08 +129.00 +125.62 - + 0.00 - - - - - - - +0.00 - -
20 ฝายยางบ้านทุ่งมน คบ. มูลกลาง สุรินทร์ ปราสาท 1,750 0.23 0.03 0.20 +143.00 +142.83 - + 0.00 - - - - - - - +0.00 - -
21 ฝายยางบ้านเมืองลีง คบ. มูลกลาง สุรินทร์ จอมพระ 37,203 8.50 0.90 3.00 +125.00 +122.55 +122.55 + 0.00 - - - - - - - +0.00 - -
22 เขื่อนราษีไศล คบ. มูลล่าง ศรีสะเกษ ราษีไศล 33,200 74.46 1.74 55.63 +119.00 +117.57 +74.71 - 0.01 - - - - - - - +0.00 - 1.60
23 เขื่อนหัวนา คบ. มูลล่าง ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 62,610 64.98 20.55 52.58 +112.00 +111.13 +80.92 - 0.02 - - - - - - - +0.00 -