รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 8 จ.นครราชสีมา

ประจำวันที่ 20 กันยายน 2562

ข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่


ที่ อ่างเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่
อำเภอ พื้นที่
ชลประทาน
(ไร่)
น้ำที่ระดับเก็บกัก ปริมาตรน้ำ
ต่ำสุด
(ล้าน ม.3)
สภาพน้ำปัจจุบัน สภาพน้ำปีที่แล้ว น้ำไหลลงอ่างฯ (Inflow) น้ำระบาย (Outflow) ชักน้ำเข้าอ่างฯ ปริมาณฝนตก
ระดับน้ำ
ม.(รทก.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม.3)
ระดับน้ำ
ม.(รทก.)
ปริมาตรน้ำทั้งหมด ปริมาตรน้ำใช้การได้ + / - (ม.)
จากเมื่อวาน
(ล้าน ม.3) % ความจุ ค่าเฉลี่ย
(ล้าน ม.3 / ปี)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
ค่าเฉลี่ย
(มม. / ปี)
เมื่อวาน
(มม.)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3) % ความจุ (ล้าน ม.3) % ความจุใช้การ (ล้าน ม.3) % ค่าเฉลี่ย (มม.) % ค่าเฉลี่ย
1 อ่างฯ ลำตะคอง สีคิ้ว 154,195 +277.00 314.49 22.72 +271.66 162.67 51.73% 139.95 47.97% + 0.04 252.46 80.27% 239 1.350 65.594 27.45% 0.259 97.816 - 129.718 976 23.2 572.4 58.67%
2 อ่างฯ มูลบน ครบุรี 45,798 +221.00 141.00 7.00 +213.10 40.90 29.01% 33.90 25.30% + 0.05 75.02 53.21% 97 0.535 24.919 25.69% 0.044 36.441 - - 1,113 5.0 532.0 47.80%
3 อ่างฯ ลำแชะ ครบุรี 98,467 +227.00 275.00 7.00 +218.96 80.29 29.20% 73.29 27.35% + 0.10 167.54 60.92% 210 1.626 55.468 26.41% 0.032 102.543 - - 1,115 12.0 560.0 50.22%
4 อ่างฯ ลำพระเพลิง ปักธงชัย 75,524 +267.00 155.00 0.720 +252.67 28.27 18.24% 27.55 17.86% + 0.26 83.43 53.83% 181 1.310 25.674 14.15% 0.446 60.631 - - 1,143 73.4 675.7 59.12%
5 อ่างฯ ลำนางรอง โนนดินแดง 83,702 +240.00 121.41 3.45 +231.99 14.95 12.31% 11.50 9.75% + 0.02 40.03 32.97% 41 0.099 9.088 21.95% - 22.699 - - 1,057 25.2 660.3 62.48%
รวมอ่างฯ ขนาดใหญ่ (5 แห่ง) 457,686 1,006.90 40.89 327.09 32.48% 286.20 29.63% + 0.47 618.48 61.42% 769 4.920 180.743 23.51% 0.781 320.130 - 129.718 1,081 600.1 55.53%

ข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง


ที่ อ่างเก็บน้ำ
ขนาดกลาง
ในเขตจังหวัด
พื้นที่
ชลประทาน
(ไร่)
ปริมาตรน้ำ
เก็บกัก
(ล้าน ม.3)
ปริมาตรน้ำ
ต่ำสุด
(ล้าน ม.3)
สภาพน้ำปัจจุบัน สภาพน้ำปีที่แล้ว น้ำไหลลงอ่างฯ (Inflow) น้ำระบาย (Outflow) ชักน้ำเข้าอ่างฯ ปริมาณฝนตก
ปริมาตรน้ำทั้งหมด ปริมาตรน้ำใช้การได้ + / - (ล้าน ม.3)
จากเมื่อวาน
(ล้าน ม.3) % ความจุ ค่าเฉลี่ย
(ล้าน ม.3 / ปี)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
เมื่อวาน
(ล้าน ม.3)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3)
ค่าเฉลี่ย
(มม. / ปี)
เมื่อวาน
(มม.)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม.3) % ความจุ (ล้าน ม.3) % ความจุใช้การ (ล้าน ม.3) % ค่าเฉลี่ย (มม.) % ค่าเฉลี่ย
1 นครราชสีมา (23 แห่ง) 129,089 331.23 25.04 81.07 24.48% 56.03 18.30% + 0.64 195.05 58.89% 536 0.704 72.957 13.62% 0.200 95.637 - 0.602 988 17.4 516.6 52.29%
2 บุรีรัมย์ (15 แห่ง) 124,888 173.97 11.98 48.14 27.67% 36.16 22.32% + 0.52 59.32 34.10% 330 2.077 82.914 25.15% 1.379 73.707 - - 1,103 18.7 640.4 58.07%
3 สุรินทร์ (17 แห่ง) 111,921 145.89 7.05 84.06 57.62% 77.01 55.46% + 0.48 84.69 58.05% 603 1.935 88.598 14.70% 1.680 55.389 - - 1,229 17.3 815.5 66.36%
4 ศรีสะเกษ (16 แห่ง) 104,469 207.84 16.79 163.26 78.55% 146.47 76.66% + 0.87 94.65 45.54% 347 2.858 170.362 49.14% 1.549 87.285 - - 928 15.2 724.9 78.14%
รวมอ่างฯ ขนาดกลาง (71 แห่ง) 470,367 858.94 60.86 376.52 43.84% 315.66 39.55% + 2.51 433.72 50.50% 1,815 7.575 414.832 22.86% 4.807 312.018 - 0.602 1,062 674.3 63.51%
รวมอ่างฯ ทั้งหมด (76 แห่ง) 928,053 1,865.84 101.75 703.61 37.71% 601.86 34.12% 1,052.20 56.39% 1,292 12.495 595.575 46.10% 5.589 632.148 - 130.320 1,071 637.2 59.48%

ข้อมูลเขื่อนระบายน้ำ/ฝาย


ที่ เขื่อนระบายน้ำ/ฝาย โครงการรับผิดชอบ จังหวัด อำเภอ พื้นที่
ชลประทาน
(ไร่)
ปริมาตรน้ำ (ล้าน ม3.) ระดับน้ำ (ม.รทก.) การเปิดบานระบายน้ำ ปริมาณน้ำไหลผ่าน น้ำไหลเข้าคลอง ปริมาณ
น้ำล้น
(ม.)
ปริมาณฝนตก (มม.)
เก็บกัก ต่ำสุด วันนี้ ที่ระดับ
สันฝาย
ที่ระดับ
เหนือน้ำ
ที่ระดับ
ท้ายน้ำ
+ / - (ม.)
จากเมื่อวาน
จำนวน
(บาน)
ระยะเวลา
(ชั่วโมง)
ยกบานสูง
(ม.)
ม.3/วิ (ล้าน ม3.) ม.3/วิ (ล้าน ม3.) วานนี้ สะสม
ตั้งแต่ต้นปี
1 ขรน.พิมาย คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา พิมาย 164,635 3.60 0.31 1.78 +152.00 +149.85 +147.60 + 0.12 - - - - - - - - 67.8 810.8
2 ปตร.ปากคลองสายใหญ่ คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา พิมาย - - - - - +149.85 +149.85 + 0.12 2.00 24.00 พ้นน้ำ 0.72 0.06 - - +0.00 - -
3 ปตร.ลำน้ำเค็ม คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา พิมาย 70,000 1.00 0.20 0.69 +153.00 +150.38 +150.20 + 0.08 - - - - - - - +0.00 75.2 836.9
4 ฝายยางบ้านส้ม คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 20,000 1.05 0.20 1.05 +162.00 +162.00 +157.12 + 0.00 - - พองยาง - - - - +0.00 12.2 421.9
5 ปตร.ลำสะแทด คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา โนนแดง 3,000 1.00 0.20 0.80 +148.60 +147.67 +145.80 + 0.04 - - - - - - - +0.00 33.0 812.7
6 ปตร.ธรรมจักรพัฒนา คบ. ทุ่งสัมฤทธิ์ นครราชสีมา ชุมพวง 3,000 1.00 0.20 0.87 +142.00 +141.48 +139.18 + 0.33 1.00 24.00 0.30 8.13 0.70 - - +0.00 - 641.0
7 ฝายยางบ้านขามใต้ คบ. มูลกลาง นครราชสีมา พิมาย 4,000 1.00 0.11 0.72 +146.00 +145.30 +142.22 + 0.40 - - - - - - - +0.00 - -
8 เขื่อนชุมพวง คบ. มูลกลาง นครราชสีมา ชุมพวง 10,094 4.10 - 1.63 +142.80 +141.32 +138.21 + 0.09 - 24.00 - - - - - +0.00 - -
9 ฝายยางบ้านนางโท คบ. มูลกลาง นครราชสีมา เมืองยาง 6,288 8.60 1.70 6.61 +135.50 +134.94 +133.00 + 0.14 - - - - - - - +0.00 - -
10 ประตูระบายน้ำลำพังชู คป. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ นาโพธิ์ 9,255 - - - +0.00 +152.67 +0.00 - - - - - - - - +10.50 - 544.9
11 สถานีสูบน้ำลำปลายมาศ คป. บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ 5,000 - - - +0.00 +160.58 +0.00 - - - - - - - - +14.00 20.0 574.9
12 ฝายยางบ้านเขว้า คบ. มูลกลาง บุรีรัมย์ คูเมือง 16,316 12.40 0.45 5.78 +132.10 +130.70 +130.70 + 0.40 - - - - - - - +0.00 - -
13 ฝายปะคำ คบ. ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ ปะคำ 39,197 0.30 0.02 0.31 +211.00 +211.05 +207.60 + 0.00 - - - 3.62 0.31 - - +0.00 11.5 539.4
14 ฝายบ้านเกาะแก้ว คป.สุรินทร์ สุรินทร์ สำโรงทาบ 3,769 7.38 3.50 10.30 +197.50 +198.02 - - 0.02 - - - 137.99 11.92 - 11.92 + 0.52 16.7 833.2
15 ฝายบ้านทุ่งราม คป. สุรินทร์ สุรินทร์ ศีขรภูมิ อุปโภค-บริโภค 0.97 0.07 1.01 +138.50 +138.67 - + 0.12 - - - 9.03 0.78 - - + 0.17 - -
16 ฝายโชคชัย(รำเดง) คป. สุรินทร์ สุรินทร์ ศีขรภูมิ 6,000 0.64 0.04 0.69 +131.00 +131.20 - + 0.04 - - - 19.75 1.71 - - + 0.20 - -
17 ฝายบ้านเลิศอรุณ คป. สุรินทร์ สุรินทร์ สังขะ อุปโภค-บริโภค 0.40 0.03 0.41 +149.00 +149.15 - + 0.12 - - - 8.55 0.74 - - + 0.15 - 1,161.3
18 ฝายยางบ้านตะลุง คบ. มูลกลาง สุรินทร์ ชุมพลบุรี 8,513 14.60 0.20 8.32 +123.90 +123.02 - - 0.47 - - - - - - - +0.00 - -
19 ฝายยางบ้านปอยเดิร คบ. มูลกลาง สุรินทร์ เมือง 3,000 2.10 0.62 2.18 +134.50 +134.60 - + 0.55 - - - 2.73 0.24 - - +0.10 - -
20 ฝายยางบ้านตระแสง คบ. มูลกลาง สุรินทร์ เมือง 9,257 1.00 0.19 0.45 +129.00 +127.90 - - 0.85 - - - - - - - +0.00 - -
21 ฝายยางบ้านทุ่งมน คบ. มูลกลาง สุรินทร์ ปราสาท 1,750 0.23 0.03 0.26 +143.00 +143.30 - + 1.05 - - - - - - - +0.10 - -
22 ฝายยางบ้านเมืองลีง คบ. มูลกลาง สุรินทร์ จอมพระ 37,203 8.50 0.90 6.82 +125.00 +124.30 +124.00 - 0.90 - - - - - - - +0.00 - -
23 เขื่อนราษีไศล คบ. มูลล่าง ศรีสะเกษ ราษีไศล 33,200 74.46 1.74 71.20 +119.00 +118.72 +112.54 + 0.11 574.98 49.68 563.01 48.64 9.0 1,311.5
24 เขื่อนหัวนา คบ. มูลล่าง ศรีสะเกษ กันทรารมย์ 62,610 64.98 20.55 116.92 +112.00 +116.46 +107.39 - 0.34 1,279.91 110.58 1,229.77 106.25 30.3 1,422.7