ตารางสรุปสภาพน้ำ เขตสำนักชลประทานที่ 8

ประจำวันที่ 21 กันยายน 2563

ที่ อ่างเก็บน้ำ อำเภอ พื้นที่
ชลประทาน
(ไร่)
น้ำที่ระดับเก็บกัก ปริมาตรน้ำ
ต่ำสุด
(ล้าน ม3.)
สภาพน้ำปัจจุบัน สภาพน้ำปีที่แล้ว น้ำไหลลงอ่างฯ (Inflow) น้ำระบาย (Outflow) ชักน้ำเข้าอ่างฯ ปริมาณฝนตก
ระดับน้ำ
ม.(รทก.)
ปริมาตรน้ำ
(ล้าน ม3.)
ระดับน้ำ
ม.(รทก.)
ปริมาตรน้ำทั้งหมด ปริมาตรน้ำใช้การได้ + / - (ม.)
จากเมื่อวาน
(ล้าน ม3.) % ความจุ ค่าเฉลี่ย
(ล้าน ม3. / ปี)
เมื่อวาน
(ล้าน ม3.)
สะสมแต่ต้นปี เมื่อวาน
(ล้าน ม3.)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม3.)
เมื่อวาน
(ล้าน ม3.)
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม3.)
ค่าเฉลี่ย
(มม. / ปี)
เมื่อวาน
สะสมแต่ต้นปี
(ล้าน ม3.) % ความจุ (ล้าน ม3.) % ความจุ (ล้าน ม3.) % ค่าเฉลี่ย (มม.) % ค่าเฉลี่ย
1 อ่างฯห้วยจระเข้มาก เมืองบุรีรัมย์ 10,672 +163.15 26.02 1.61 +160.42 4.16 15.99% 2.55 10.46% + 0.03 1.03 3.97% 25.830 0.178 6.326 24.49% 0.029 5.231 - 1.636 1,179.0 - 738.1 62.60%
2 อ่างฯห้วยตลาด เมือง 14,836 +163.00 30.85 2.93 +159.55 2.50 8.09% 0.00 0.00% + 0.00 2.61 8.47% 26.561 0.008 4.918 18.52% - 2.542 - - 1,077.0 - 839.8 77.98%
3 อ่างฯห้วยสวาย กระสัง 6,635 +155.00 13.56 0.97 +153.79 6.30 46.45% 5.33 42.31% + 0.25 12.02 88.61% 16.326 0.971 5.567 34.10% 0.003 1.025 - - 1,395.6 11.4 726.3 52.04%
4 อ่างฯห้วยเมฆา บ้านกรวด 3,200 +250.50 4.07 0.10 +247.89 1.82 44.78% 1.72 43.39% + 0.20 1.27 31.13% 3.596 0.127 1.843 51.25% 0.005 1.281 - - 925.4 - 872.4 94.27%
5 อ่างฯหนองทะลอก นางรอง 2,935 +158.30 4.65 0.11 +156.05 1.25 26.93% 1.15 25.23% + 0.17 0.02 0.52% 5.214 0.049 0.342 6.56% - - 0.041 0.716 1,266.0 47.6 1,283.0 101.34%
6 อ่างฯห้วยขี้หนู ลำปลายมาศ 40 +153.00 1.59 0.03 +149.20 0.01 0.38% 0.00 0.00% + 0.05 0.08 4.72% 1.905 0.001 0.556 29.19% - 0.741 - - 855.8 - 480.6 56.16%
7 อ่างฯห้วยน้อย ลำปลายมาศ 810 +160.00 1.20 0.20 +156.57 0.07 5.75% 0.00 0.00% + 0.01 0.09 7.75% 0.606 0.002 0.261 43.07% 0.001 0.309 - - 1,161.9 - 513.8 44.22%
8 อ่างฯห้วยใหญ่ ลำปลายมาศ 1,400 +157.00 1.30 0.14 +154.59 0.09 6.62% 0.00 0.00% + 0.01 0.08 6.08% 1.444 0.002 0.264 18.28% 0.001 0.307 - - 1,256.8 - 531.6 42.30%
9 อ่างฯห้วยยาง หนองกี่ 0 +227.00 13.80 1.45 +224.59 7.18 52.03% 5.73 46.40% + 0.04 5.36 38.84% 5.691 0.064 3.333 58.57% - - - - 911.0 8.9 719.2 78.95%
10 อ่างฯลำตะโคง แคนดง 24,772 +133.33 7.53 0.31 +131.11 0.54 7.12% 0.23 3.16% + 0.01 5.33 70.75% 191.119 0.009 4.766 2.49% 0.004 7.086 - - 1,107.2 - 783.3 70.75%
11 อ่างฯห้วยตาเขียว บ้านกรวด 0 +235.80 1.90 0.29 +235.83 1.92 100.89% 1.62 101.06% - 0.02 1.55 81.37% 0.936 0.011 0.746 79.74% 0.021 0.028 - - 775.9 - 941.7 121.37%
12 อ่างฯห้วยตะโก บ้านกรวด 2,540 +217.10 3.25 0.40 +216.85 3.08 94.74% 2.68 94.00% + 0.05 1.43 43.85% 1.713 0.037 1.506 87.92% - - - - 1,169.3 - 1,259.9 107.74%
13 อ่างฯคลองมะนาว โนนดินแดง 446 +243.00 2.85 0.44 +241.53 1.82 63.97% 1.38 57.32% + 0.13 0.63 21.95% 14.889 0.072 1.581 10.62% - 0.124 - - 1,052.0 4.3 1,121.6 106.62%
14 อ่างฯลำปะเทีย ละหานทราย 29,777 +241.00 25.40 1.20 +238.46 11.03 43.43% 9.83 40.63% + 0.19 6.65 26.18% 16.927 0.800 9.674 57.15% - 5.386 - - 1,245.7 23.0 1,028.8 82.59%
15 อ่างฯลำจังหัน ละหานทราย 25,255 +236.00 36.00 1.80 +232.64 17.96 49.89% 16.16 47.25% + 0.08 10.80 30.00% 16.262 0.324 13.972 85.92% - 12.469 - - 1,138.8 12.0 960.0 84.30%
รวม (15 แห่ง) 123,318 173.97 11.98 59.72 34.33% 47.74 29.47% + 1.20 48.94 28.13% 329.018 2.655 55.655 16.92% 0.064 36.529 0.041 2.352 1,101.2 853.3 77.49%